Pressemeddelelse
17. januar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalg vælger grønne busser

 
 
 
 

Fremtiden kan byde på el-busser i Vejle Kommune. På seneste møde i Teknisk Udvalg tog et flertal det første skridt i den retning.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lydløse busser, der kører på strøm i Vejle kommune. Det scenarie er kommet et skridt nærmere efter, at et flertal i Teknisk Udvalg stemte for, at de nuværende diesel bybusser med fordel kan skiftes ud med el-busser. Det skete på et udvalgsmøde tirsdag 14. januar, der satte fokus på kollektiv trafik i 2022 og fremefter.

 

Grøn handling bag Vejle

Sidste år kom Vejle Kommune med i projekt DK2020, som Realdania, bynetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO står bag. Her arbejder alle for, at vi kan nå Parisaftalens mål om at være CO2-neutrale i 2050. Beslutningen om at få el-busser ligger derfor i forlængelse af det engagement.

 

Formand for Teknisk Udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen, uddyber hertil:

 

- Jeg tror, at tiden er moden til at gentænke den kollektive trafik. Samtidig har vi med DK2020 forpligtet os til at tage handling på klimaet, og det mener jeg bestemt, at vi gør med el-busserne. De sidste detaljer skal selvfølgelig stadig på plads med inventar, ladestationer og depot for, at el-busserne kan nå rundt i hele bybusområdet i Vejle by.

 

Gode råd fra kommunale kolleger

Der arbejdes på gode løsninger frem mod 2022. Udvalget har hentet inspiration fra Roskilde Kommune, som allerede har gode erfaringer med el-busser. Gerda Haastrup Jørgensen siger i den forbindelse:

 

- Først havde jeg mine tvivl, om busserne kunne klare vores bakkede landskab, men tvivlen blev gjort til skamme på en studietur i Roskilde. Driften kørte bare, og jeg er derfor ikke længere i tvivl om, at el-busser også kan blive fremtiden i Vejle by.

 

Byrådet har en vision om bæredygtig vækst, og kollektiv trafik kan i den forbindelse være et vigtigt redskab. Samtidig kan et fokus på kollektiv trafik løse udfordringer på vejene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gerda Haastrup Jørgensen, Formand for Teknisk Udvalg, gehjo@vejle.dk , mobil: 23461894