Pressemeddelelse
4. september 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældredag med fokus på supersygehuse

 
 
 
 

Den 11. oktober inviterer Ældrerådet igen 60+ borgere i Vejle Kommune til Ældredag i Bygningen. Det bliver en eftermiddag med fokus på supersygehuse, ældrerådsvalg - og ikke mindst kaffebord, musik og socialt samvær. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regionerne fremlagde i 2007 en plan for en ny sygehusstruktur, som skærer antallet af sygehuse, der modtager akutte patienter døgnet rundt, ned fra 40 i 2007 til 21 i 2020. Strukturændringen betyder færre og mere specialiserede sygehuse - og lukning af en stribe mindre sygehuse.

Og hvad kommer det så til at betyde for de ældre i de danske kommuner - og i særdeleshed for de ældre i Vejle? Det kan du få svar på til Ældredagen, hvor Ældrerådet har inviteret sundhedsøkonom og tidligere medlem af ekspertudvalget for de nye supersygehuse Kjeld Møller Pedersen til at holde oplæg. Han vil bl.a. fortælle om de nye sygehuse og deres betydning for de ældre i kommunen. Seniorchef Helle Brinch vil følge op med et oplæg om, hvilken betydning den nye sygehusstruktur har for seniorborgerne i Vejle Kommune.

- Vi har valgt dette emne, da den danske sygehusstruktur er under stor forandring i disse år. Derfor vil vi gerne høre, hvordan forandringen påvirker det nære - og de svage og ældre i kommunen, når man skal til et supersygehus for at modtage en specialiseret behandling, siger Dorte Rørbye, næstformand i Ældrerådet og medarrangør af dagen.

Du får også lejlighed til at hilse på medlemmerne af Ældrerådet og høre om det ældrepolitiske arbejde og det kommende ældrerådsvalg. Efter kaffe med tag-selv-bord vil deltagerne møde højskolelærer og musiker Jacob Vestager Tybjerg, der vil sætte skub i gode, gamle og kendte sange.

Der er flere grunde til, at Ældrerådet inviterer til Ældredag. Først og fremmest er der en tradition for, at Ældreråd i hele Danmark hvert år holder et arrangement for at markere FN's internationale Ældredag.

 

Dernæst handler det om at mødes med de ældre i Vejle Kommune: - Det er en god måde at møde vores medborgere på og høre, hvad der rører sig i Vejle Kommune. Vores synspunkter får større vægt, når vi til møder med politikerne repræsenterer holdninger fra et bredt udsnit af vores medborgere, siger Dorte Rørbye, som håber på stor opbakning til arrangementet.

Tilmeld dig på www.vejle.dk/aeldredag2017. Frist for tilmelding er 1. oktober 2017. Der er 200 pladser, som uddeles efter først-til-mølle. Har du spørgsmål til dagen, så ring til Grethe Mikkelsen, tlf. 76 81 81 03.
 


Program
Kl. 14.00-14.15: Velkomst og fællessang

Kl. 14.15-15.15: Supersygehusene, de ældre og kommunen v. professor Kjeld Møller Pedersen og seniorchef Helle Brinch

Kl. 15.15-15.45: Kaffebord

Kl. 15.45-16.00: Det kommende ældrerådsvalg v. ældrerådsformand Hans Erik Pedersen

Kl. 16.00-16.45: Fællessang v. højskolelærer og musiker Jacob Vestager Tybjerg

Kl. 16.45: Farvel og tak
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Dorte Rørbye, næstformand, Ældrerådet i Vejle Kommune, tlf.: 22 36 94 48.