Pressemeddelelse
22. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgmesteren inviterer den lokale bilbranche til virtuelt møde

 
 
 
 

Klimaplanen 2020-2050 bliver omdrejningspunktet for et virtuelt erhvervsmøde mellem Vejle Kommune og den lokale bilbranche, som finder sted onsdag 24. marts kl. 13-15.

 
 
 
 
Jens Ejner og Steen Gade bilbranchen.jpg
 
 
 
 

Lige inden årsskiftet vedtog byrådet i Vejle Kommune Klimaplanen 2020-2050, som skal hjælpe kommunen med at nå det ambitiøse klimamål om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen inden 2030. Den lokale klimaplan lægger sig i kølvandet på den nationale klimaplan, der har en ligeså ambitiøs målsætning.

En helt afgørende hjørnesten for at nå i mål med ambitionerne er samarbejde med både borgere og erhvervsliv.

 

- Vi har med vores Klimaplan udtrykt en klar ambition om, at 30 pct. af alle private biler skal køre på el inden for de kommende 10 år. Det er derfor helt afgørende, at vi understøtter, at det bliver endnu lettere for borgerne at vælge elbiler til. Derfor indbyder vi til et virtuelt møde med bilbrancen i Vejle kommune, hvor vi kan drøfte muligheder og udfordringer, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

 

Elbiler i centrum

Netop transportområdet er en af de sektorer, der bidrager med den største CO2-udledning. Faktisk står området for mere end en fjerdedel af den samlede CO2, der udledes i Vejle kommune. Derfor styrker kommunen elbilismen og har Clever og Sperto i gang med at opsætte i alt 36 elladepunkter rundt omkring i Vejle. Det virtuelle møde vil følgeligt have elbiler som et af de centrale omdrejningspunkter.

 

- Der er fra centralt hold lavet nye afgiftsregler, der tilgodeser den elektrificerede transport, og flere pengeinstitutter tilbyder gunstigere finansieringsmuligheder, når man som bankkunde skal låne penge til en ny bil. Så der er flere incitamenter - ud over hensynet til klimaet - til at omstille transporten til el. Men først og fremmest vil mødet være en åben drøftelse, hvor der er plads til både spørgsmål og kommentarer, siger Jens Ejner Christensen.

 

Oplæg fra DI

På mødet suppleres borgmesteren af Steen Gade, formanden for Klimaudvalget, Michael Sloth, direktør i Teknik & Miljø samt Paw Bro Larsen, mobilitetschef. Herudover bliver der et oplæg om e-mobilitetens fremtidige rolle af Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri.

Mødet foregår online, og repræsentanter fra bilbranchen i Vejle kommune har modtaget en personlig invitation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jens Ejner Christensten, borgmester i Vejle Kommune, tlf. 20 16 32 14

Michael Sloth, direktør i Teknik & Miljø, Vejle Kommune, tlf.: 20 44 69 70