Pressemeddelelse
7. maj 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genbrugsjord skal forme ny, grøn parkeringsplads i Ny Rosborg

 
 
 
 

Som et af de første skridt i udviklingen af den resiliente bydel, Ny Rosborg, omdanner Vejle Kommune et 21.000 kvm stort areal til et bæredygtigt og grønt parkeringsområde.

 
 
 
 

Parkeringspladsen bliver anlagt mellem Vejle Å og Motortrafikvejen mod Billund - i nederste højre hjørne af kortet.

 
 
 
 

Et grønt og bæredygtigt parkeringsområde med plads til op imod 600 biler vil i de kommende år blive anlagt i området mellem Vejle Å og Motortrafikvejen mod Billund.

Parkeringsområdet er en del af den netop vedtagne udviklingsplan for den nye bydel Ny Rosborg, og området er et af flere vigtige skridt i den flyttekæde, der er igangsat i forbindelse med udviklingen. I 2023 forventer AffaldGenbrug at flytte til et nyt moderne Ressourcecenter i Vejle Nord. Og i løbet af de kommende år vil Cirkuspladsen således også holde flyttedag. Den bliver dog i nabolaget.

 

- Vi begynder nu at forberede flytningen af Cirkuspladsens funktioner til et areal lige syd for åen. Med flytningen får vi sikret en fortsat kort afstand til uddannelser, DGI, sundhedshus, hotel og bibliotek, og samtidig får vi mulighed for at skabe en ny stiforbindelse hen over åen. Det er vigtigt, at vi sikrer en god rækkefølge i udviklingen, så vi både får sikret god plads til alle dem, der allerede i dag bruger området og samtidig får skabt plads til, at vi kan begynde at udvikle holmene og det grønne og blå landskab i den nye bydel, Ny Rosborg, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg.

 

Et grønt parkeringsområde

Den nye parkeringsplads anlægges på et område mellem åen og rastepladsen, og i forlængelse af den eksisterende boldbane. Området hviler oven på ca. 14 meter dynd og stiller store krav til det grundlæggende arbejde. Erfaringer fra lignende projekter i Vejle viser, at det er vigtigt at tage sig tid til opbygningen af bunden, så der opnås den helt rigtige stabilitet.

 

- Visionen er at få lavet et grønt og bæredygtigt parkeringsområde. Vi vil prioritere, at en del af området kan være klar til parkering allerede fra næste år, så vi kan få lavet en god og glidende overgang for de mange mennesker, der i dag bruger Cirkuspladsen. Derefter fortsætter arbejdet med yderligere at forstærke jorden og plante, så den bynære p-plads bliver et tilskud til midtbyen og de mange aktiviteter i området, siger udvalgsformanden.

 

Genbruger byggemodningsjord

Inden arbejdet sættes i gang, skal der etableres adgangsforhold til området. Derfor er entreprenører i øjeblikket i gang med at forstærke den transportvej, som å-folkene benytter i dag, så den kan bære lastbiler og bulldozere.

 

- Lige nu er vi i gang med at fælde træer, lægge genknus oven på vejen og skabe en vendeplads til lastbilerne, så vi kan komme i gang med jordpåfyldningen. I første omgang skal rådgiverfirmaet Dansk Miljørådgivning lave boretests, så vi kan vurdere mere præcist, hvor meget tryk der skal tilføjes området for at få en stabil plads, forklarer Carsten Friis, ingeniør i Vejle Kommune, der leder projektet.

 

Parkeringsområdet kommer desuden til at følge byrådets visioner for en grøn og bæredygtig bydel. Carsten Friis uddyber:

 

- Vi forsøger, så vidt det overhovedet er muligt, at bruge genknus og genbruge jord fra de mange byggemodnings- og øvrige anlægsprojekter, der er i gang i kommunen, og på den måde tænke bæredygtigt, minimere ressourceforbruget og dermed reducere udledningen af CO2.

 

En bro forbinder områderne

Når anlægget står færdigt, er det planen at forbinde det med DGI-Huset, Sundhedshuset og Rosborg-området via en gang- og kørebro, så der bliver mulighed at komme til parkeringspladserne fra nord. Det vil samtidig åbne op for en ny forbindelse på tværs af åen som en del af det overordnede stiforløb i området.

 

FAKTA

Læs mere om Ny Rosborg på www.nyrosborg.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation