Pressemeddelelse
3. august 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mere musik på plejehjemmet

 
 
 
 

Sang og musik gør underværker for ældre med demens. Ved at spille musik for dem kan man skabe tryghed og trække dem ind i fællesskabet. Det oplever personalet på Plejecenter Kastaniehaven, som netop har fået 250.000 kr. fra Ældreministeriet til endnu flere musikaktiviteter.

 
 
 
 

Der spilles og synges på Plejecenter Kastaniehaven - til glæde for både beboere og personale.

 
 
 
 

- Vi kan se, at demensramte, som ikke har så meget sprog tilbage, begynder at synge med, når de hører de gamle sange. De husker måske ikke, hvem de havde besøg af i går. De trækker sig ofte ind i sig selv, isolerer sig og bliver stille. Måske har de også mistet evnen til at tale og på den måde muligheden for at kommunikere med omverdenen. Men en nøgle til isolationen er uden tvivl musik, siger musikpædagog Lars Svane og ergoterapeut Karina Olsen fra Plejecenter Kastaniehaven i Give, som begge bruger sang og musik i forbindelse med terapi, træning og i omsorgsarbejdet.

Musik som plejeredskab
For musik kan noget særligt i forhold til demensramte. Det skyldes, at de systemer i hjernen, som bruges til musik, er bevaret meget langt henne i et demensforløb. Det er derfor, at demente, som ellers er sygnet hen, pludselig kan synge og følge rytmen. Og det er også derfor, at Kastaniehaven har valgt at arbejde målrettet og struktureret med musik:

- Vi ser og oplever, at musikken kan noget, som vi ikke ellers har veje til. Den åbner op og giver kontakt på forunderlig vis. Musik kombineret med nærvær gør det muligt at nå borgere, vi ellers kan have svært ved at nå. Derfor forsøger vi at gøre musik til en naturlig del af hverdagen, både som et plejefagligt redskab i omsorgsarbejdet og som et redskab til at skabe gode oplevelser, relationer og samvær, siger Emma Winther, centerleder på Plejecenter Kastaniehaven, og hun kommer med følgende eksempel:

- Vi har en mand, som bliver meget urolig, når han skal vaskes om morgenen. Vores musikpædagog Lars har været med et par gange. Han står i baggrunden og spiller på sin guitar. Det virker beroligende på manden, og vaskesituationen går meget nemmere.

Endnu mere musik i livet...
Plejecenter Kastaniehaven ønsker mere musik i livet for de mennesker, som bor på Plejecenter Kastaniehaven og har netop fået midler fra Ældreministeriet til endnu flere musikalske aktiviteter som erindringsdans, mulighed for at forlænge ansættelsen af en musikpædagog, rytmiklegestue, udendørs musikinstrumenter og musikpuder til at berolige og skabe tryghed.

 

Ældreministeriet giver 100.000 kr. i år og 150.000 kr. næste år. Efter bevillingens ophør er det målet, at musik er blevet en større del af hverdagen på Kastaniehaven, både i form af flere muligheder for musikoplevelser, og at musik bliver brugt som et fagligt redskab i omsorgsarbejdet.


- Der er gode kræfter i musikken, så det skal vi bare have meget mere af, siger centerlederen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Emma Winther, centerleder på Plejecenter Kastaniehaven, tlf. 30 38 63 20.