Intelligente skraldespande: Nu bliver der plads til dit skrald

 
 
 
 

Vejle Kommune sikrer en renere by. Det sker med de nye intelligente skraldespande, der aldrig bliver overfyldte, og som kører som et pilotprojekt på to udvalgte ruter.

 
 
 
 
Intelligente skraldespande Horsensvej.jpg

Det er den lille sorte boks under låget til skraldespanden, der indeholder en sensor, som giver besked, når spanden trænger til at blive tømt. Foto: Andreas Uggerhøj

 
 
 
 

Kender du det? Du har lige spist en is og skal af med papiret, og så kan du ikke få plads til det i skraldespanden?

 

Det gør et nyt pilotprojekt med intelligente skraldespande nu op med. Lige nu testes skraldespandene af på to ruter i Vejle Kommune. De intelligente skraldespande skal hjælpe borgerne med at komme af med deres affald og på den måde holde byen ren. Som en ekstra gevinst sparer skraldespandene også unødige ture med renovationsvognene, eftersom de kun tømmes, når de er ved at være fyldt.

 

- Vi har i Teknisk Udvalg en Innovationspulje, som medarbejderne kan søge penge fra til pilotprojekter, der gør arbejdet nemmere og gerne bedre. Vi har valgt at støtte pilotprojektet her, som gerne skal føre til mindre affald i naturen og i byerne. Og så vil de færre og mere målrettede ture med renovationsbilerne alt andet lige betyde, at udledning af CO2 nedsættes. Vi vægter klimaet og miljøet højt i kommunen, og derfor skal vi give vores borgere og besøgende bedre muligheder for at møde en skraldespand, der ikke er overfyldt, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg.

 

Succes med intelligente skraldespande

Vejle Kommune har fundet en god løsning på, hvordan man udruller intelligente skraldespande i byrummet. Andre kommuner har også intelligente skraldespande, men Vejle Kommune er én af de kommuner, der har succes med at få konceptet udrullet til en stabil drift. Derfor bliver der skelet i retning af Vejle Kommune for at efterligne denne succes.

 

- Vi kører konceptet gennem systemet 'giv et praj', der giver os et bredt overblik. Vi kan bl.a. se, om vi har placeret vores skraldespande de rigtige steder ved at kigge på mængden af affald i dem. På den måde hjælper vi borgerne til at komme lettere af med deres affald, og vi arbejder målrettet på at minimere henkastet skrald. En anden vigtig årsag til succesen er, at vi har lavet en fælles indsats. Renovationsarbejderne har taget den digitale udfordring til sig og har været en stor hjælp til, at det er lykkedes, påpeger Marc Christopher Damholt Thomas, projektleder i Vej & Park i Vejle Kommune.

 

To forsøgsruter i nord og syd

Vejle Kommune har opsat i alt 135 intelligente skraldespande og 15 kompressorskraldespande, Big Belly og Zenzo Biobag, med indbyggede sensorer, som giver et signal, når de trænger til at blive tømt. Du kan derfor opleve, at der sidder sorte kasser i de offentlige skraldespande. Kommunen har udvalgt to forsøgsruter til at teste systemet. Det drejer sig om den nordøstlige og sydlige del af Vejle Kommune.

Pilotprojektet vil løbende blive vurderet med en projektrapport klar ved årets udgang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, tlf.: 23 46 18 94

Marc Christopher Damholt Thomas, projektleder i Vej & Park, tlf.: 30 34 59 94, macth@vejle.dk