Vejle Kommune bevilliger 6,5 mio. kr. til ny velfærdsteknologi

 
 
 
 

Velfærdsteknologiråd har gravet dybt i teknologipuljen og investerer denne gang for 6,5 mio. kr. i teknologier, som enten giver mere velfærd eller frigiver hænder og øger arbejdsmiljøet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Alle de teknologier, vi afprøver denne gang, har potentiale til både at forbedre borgernes trivsel og frigøre ressourcer til andre opgaver på sundheds- og velfærdsområdet, siger Velfærdsteknologirådet, som består af medlemmer fra henholdsvis Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

 

I 2020 blev seks såkaldte "Soft Tilts", som er tekniske vendeenheder til senge, testet på seniorområdet - og med positive resultater i form af bl.a. færre tryksårsproblematikker og færre tilsyn om natten og dermed en bedre og uforstyrret nattesøvn. Derfor bevilliges nu yderligere 1.450.000 kr. til flere tekniske vendeenheder og sengetilbehør.

 

Der er også brug for løsninger til at lette personalets arbejdsgang med desinficering - særligt i en tid med corona. Som et testprojekt købte kommunen derfor i foråret forskellige teknologier til at uskadeliggøre mikroorganismer på for eksempel tastaturer, fjernbetjeninger, håndvaske, kaffemaskiner, telefoner, elevatorknapper mv. Disse teknologier har vist sig at være gode redskaber til formålet. Derfor gives der i alt 410.000 kr. til indkøb af flere desinficeringsteknologier til kommunens plejecentre og handicaptilbud.

 

På plejecentrene kan det for nogen, særligt demensramte, være svær at komme ind til spisebordet. En stoleløfter kan gavne både personale og beboere, da den kan afhjælpe de både tunge og skæve løft, så personalet får mindre ondt i ryg og skulder, ligesom der heller ikke behøver være to medarbejdere til forflytningen. Der gives 224.000 kr. til 15 elektriske stoleløftere.

 

Bostederne Spurvetoften og Bo-Vejle har i et år arbejdet med at udvikle et system til en mere effektiv opgaveplanlægning. Modulet skal nu videreudvikles. Det gives der i alt 210.000 kr. til.

 

Derudover investerer kommunen i loftlifte til en værdi af 1.020.000 kr. Hjemmeplejen bruger i dag mange ressourcer på, at der skal bruges to medarbejdere til at vende én borger. Ved i stedet at bruge en loftlift forventer Vejle Kommune, at 70-80 % af besøgene kan udføres af én medarbejder. Det vil frigøre hænder til andre opgaver i hjemmeplejen og være til fordel for borgeren, som for eksempel ikke behøver at flytte soveværelset ind i stuen.

 

Og endelig gives der 3,2 mio. kr. til at fortsætte implementeringsindsatsen indtil udgangen af indeværende puljeperiode. Det betyder, at der fortsat vil være implementeringsmedarbejdere, der hjælper driften med at implementere, bruge og få mest muligt værdi af teknologierne.

I alt 60 mio. kr. til velfærdsteknologi
Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Sundhedsudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget, som frem til 2024 har ansvaret for at prioritere de i alt 60 mio. kr. til ny velfærdsteknologi. I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kr., som frem til 2024 skal bygge videre på de to tidligere puljer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

- Anne Mette Lund, velfærdsdirektør, tlf. 76 81 60 00.