Pressemeddelelse
20. november 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behov for tættere og mere ledelse i uroplaget hjemmeplejedistrikt

 
 
 
 

Der er behov for handling her og nu for at få skabt arbejdsro og bedre trivsel for personalet i det uroplagede hjemmeplejedistrikt VD2. Der etableres derfor en midlertidig løsning i distrikt VD2 med flere ledere og mindre teams, fortæller formand for Seniorudvalget Kenneth Fredslund.

 
 
 
 
 
 
 
 

På baggrund af den aktuelle situation i hjemmeplejedistrikt VD2 mødtes formanden og næstformanden for Seniorudvalget og repræsentanter fra Vejle Kommune i fredags med både de ansatte og ledelsen i distriktet for at få deres syn på situationen og lytte til løsningsforslag.

 

Forvaltningen har i forlængelse af situationen arbejdet på at finde en løsning, der på den korte bane kan understøtte, at der bliver skabt et bedre arbejdsmiljø. På onsdagens Seniorudvalgsmøde blev udvalget præsenteret for, hvilken løsning iværksættes.

 

Løsningen indebærer, at der i en midlertidig periode skal ansættes flere ledere, så ledelsesspændet bliver mindre, og ledelsen dermed kommer tættere på den enkelte medarbejder.

 

- Det er vigtigt, at hele organisationen kan mærke, at der er en leder til stede, og at alle føler, at de er fælles om opgaven, siger seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen om baggrunden for, at ledelsen skal tættere på såvel medarbejdere som opgaver.

 

Hen over sensommeren og efteråret har distrikt VD2 været i gang med en proces, som betød, at distriktet fra den 1. oktober blev opdelt i 3 tværfaglige teams. En opdeling, der har fået opbakning fra både medarbejdere og ledelse, og hvor målet er at sikre større sammenhæng i den hjælp, borgerne modtager, og minimere antallet af medarbejdere hos den enkelte borger.

 

Forslaget betyder, at der i stedet for én fælles distriktsleder fremover kommer 3 ligestillede ledere. På den måde vil den enkelte medarbejder i det daglige opleve en leder, der er mere tilstedeværende, og som kan støtte medarbejderne i de daglige opgaver. Hermed er strukturen på plads, og der pågår nu et stykke arbejde med at få sammensat det rigtige ledelsesteam. Den nuværende leder indgår ikke i den nye distriktsledelse.

 

Løsningen er blevet fremlagt for både ansatte gennem samarbejdsorganet fagMED, ledelsen i distriktet og de relevante faglige organisationer. Den nye ledelsesstruktur træder i kraft hurtigst muligt.


- Der er brug for handling her og nu for at stoppe personaleflugten. Vi håber, at vi med denne løsning kan få skabt arbejdsro på arbejdspladsen til fordel for både medarbejdere, ledelse og ikke mindst borgerne i distriktet, lyder det fra Kenneth Fredslund Petersen, der samtidig understreger, at de fra politisk side vil følge den nye organisering tæt indtil sommeren 2021, hvorefter den skal evalueres.


Triogruppen, som er det lokale samarbejdsorgan i VD2, fortæller, at det er godt med inddeling i tre teams, og de er enige i, at det er nødvendigt med styrkelse af ledelseskraften.
 

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund udtaler, at forløbet giver stof til eftertanke. - Jeg vil derfor fremlægge en konkret plan for hele velfærdsområdet, hvor vi generelt skal arbejde endnu mere med ledelse tæt på, god kommunikation og inddragende samarbejde på tværs. Det bliver en proces, hvor både medarbejdere, ledere, fagforbund, politisk niveau, pårørende m.v. inddrages.

 

Anne Mette Lund fortsætter: - Samtidig udarbejder vi, på politisk foranledning og på baggrund af opfordring fra ældrerådet, en analyse af, om en decentralisering af distrikterne generelt vil være en fordel for borgere. Alt dette sættes i værk i snarest, dog må vi i processerne og fremdriften tage højde for Covid-19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kenneth Fredslund Petersen, formand i Seniorudvalget, telefon 28 72 62 39
Anne Mette Lund, Velfærdsdirektør, telefon 76 81 60 00