Pressemeddelelse
7. august 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt REFLOW i medvind fra start

 
 
 
 

Vejle Kommune er blevet udvalgt til at være med i REFLOW. Et EU finansieret projekt der skal være med til at designe og implementere løsninger på bæredygtige plastudfordringer. Projektet startede den 1. juni og får allerede nu stor bevågenhed både nationalt fra plastbranchen og lokalt fra ildsjæle, der ikke kunne vente til projektstart med at komme i gang.

 
 
 
 
 
 
 
 

"Jeg fortalte nogle smedje-studerende ved SDU om REFLOW, og de kontaktede mig igen et par måneder senere, at nu havde de altså udviklet og bygget en granuleringsmaskine til plastlåg. De fik tilmed 10 i afgangseksamen for maskinen", fortæller Peter Dahl, leder af FabLab Spinderihallerne, der er samarbejdspartner i projektet.

 

"Granuleringsmaskinen er et godt eksempel på, at vi med projektet rammer ind i noget, der fylder rigtig meget for mange mennesker. Vores overforbrug og manglende genanvendelse af plast. Med REFLOW vil vi sammen med virksomheder, borgere, iværksættere og det offentlige udvikle innovative prototyper, som skal være med til at finde løsninger på udfordringen. Projektet tager sit afsæt i Vestbyen i Vejle som et lokalt laboratorium. Målet er, at vi skalerer løsningerne op på nationalt og internationalt plan", fortæller projektkoordinator Ann Louise Slot.

 

"Vi er klar med næste step i vores afdeling. Vi uddeler sorteringsløsninger til beboerne med fokus på plast, metal og papir samt nyt informationsmateriale", fortæller afdelingsformand fra AAB, Tove Knudsen. De har allerede skabt gode resultater på affaldssorteringsområdet og vil med deres deltagelse i REFLOW forsætte den positive udvikling.

 

På nationalt plan er projektet på forsiden i Plast Panorama (Plastindustriens fagblad) med titlen: "Vejle er med i front, når plastløsningerne skal findes".

 

"Vi glæder os over at der både på græsrodsniveau og hos plastindustrien allerede nu er stor opbakning til projektet", udtaler Ann Louise Slot. "Det er helt fantastisk timing, at projektet kommer nu. Der er brug for det. Der er politisk bevågenhed på feltet - og der er en åbenhed og velvillighed hos både borgere og virksomheder til at arbejde med området. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet og opfordrer alle, der har interesser, gode ideer og tanker om plastgenanvendelse og cirkulær økonomi til at henvende sig, fortsætter hun."

 

Projektet er politisk forankret i Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. Formand for udvalget, Karl Erik Lund udtaler: "Med den politiske forankring af REFLOW sikrer vi sammenhæng med resten af kommunens tiltag inden for bedre ressourceudnyttelse og genanvendelse. Desuden bliver REFLOW en stærk spiller ind i vores nye ressourcecenter."

 

FAKTA

REFLOW startede 1. juni 2019 og varer i 3 år. I juni blev der afholdt kick-off for en bred skare af borgere, politikere, virksomheder og forvaltninger. Projektet er fuld finansieret af EU med 3,8 mil. over de tre år. De seks partnerbyer i projektet er ud over Vejle; Amsterdam, Berlin, Paris, Cluj-Napoca (Rumænien) & Milano.

 

Læs mere om projektet her og om, hvordan du kan bidrage, her: https://www.spinderihallerne.dk/udvikling-og-projekter/projekter-i-huset/reflow/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Natur- og Miljøudvalget Karl Erik Lund, kaelu@vejle.dk, 21 54 83 37

Projektkoordinator Ann Louise Slot, anlsl@vejle.dk, +45 30 63 73 38