Pressemeddelelse
26. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunens alkoholbehandling er klar til at modtage sygehuspatienter med alkoholproblemer

 
 
 
 

Som patient på Sygehus Lillebælt bliver du snart spurgt ind til dine alkoholvaner. Målet er at få flere til at ændre alkoholvaner ved at tage imod en sundhedssamtale eller gå i behandling. Bor du i Vejle Kommune, kan du blive henvist til en forebyggende sundhedssamtale i kommunen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Drikker du for meget? Det spørgsmål vil du blive stillet, hvis du er indlagt på en af Sygehus Lillebælts afdelinger i Kolding, Vejle og Middelfart. Sygehuset er med i et projekt, som betyder, at alle patienter - i første omgang på tre afdelinger - spørges ind til deres alkoholvaner.

 

Og hvis du drikker for meget og gerne vil gøre noget ved dit forbrug, sender sygehuset en henvisning til din kommune. Bor du i Vejle Kommune, bliver du henvist til sundhedsafdelingen til en forebyggende alkoholsamtale. Hvis I sammen vurderer, at det er nødvendigt med behandling, bliver du henvist til ambulant behandling i RusmiddelCenter Vejle - eventuelt ledsaget af en sundhedsmedarbejder for at skabe tryghed.

 

Projektet bygger på de erfaringer med rygestop, hvor Sygehus Lillebælt siden 2018 har spurgt ind til patienternes rygevaner og har lavet 4.000 henvisninger til kommunerne. Nu skal der så også sættes fokus på patienternes alkoholvaner, da alt for mange danskere har et skadeligt alkoholforbrug. F.eks. kan knap 3.000 dødsfald om året relateres til alkohol, ligesom alkohol er årsag til mere end 60 forskellige sygdomme. Og ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2018 overskrider i alt 15,4 % af borgerne i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse for alkoholforbrug.

 

- Selvom et så stort antal har et skadeligt alkoholforbrug, bliver alt for få behandlet. Det kan skyldes, at det fortsat er tabubelagt at begynde i behandling. Derfor er det oplagt at tage en snak med patienterne om alkohol, når de alligevel er indlagte og motiverede til at ændre livsstil, siger Peter Bloch-Sørensen, centerleder i RusmiddelCenter Vejle, der er glad for initiativet og klar til at tage imod sygehusets henvisninger, da overforbruget har mange konsekvenser:

 

- I gennemsnit går der 11 år, før en person med et alkoholproblem søger hjælp. Det er alt for længe og har alt har store konsekvenser. Det gælder sundhedsmæssigt og økonomisk, men også for de familier, der bliver ramt. For børnene og for ægtefællen. Men også for den, der drikker så meget, at vedkommende risikerer at miste familie og job. Derfor er det så uhyre vigtigt at få hjælp i tide.

 

- Og den hjælp kan vi være med til at give. Som borger i Vejle Kommune har man ret til professionel hjælp til egne eller pårørendes alkoholproblemer - ganske gratis og helt anonymt. Tilbuddene omfatter både ambulant behandling, døgnbehandling og forskellige former for rådgivning. Og henvender man sig, kan man komme i behandling inden for 14 dage, siger Peter Bloch-Sørensen.

 

Projektet kører i første omgang på tre afdelinger: "Kvindesygdomme og Fødsler", "Medicinsk afdeling" og "Organkirurgisk afdeling" på Kolding Sygehus. Projektet starter i uge 44 og kører i 14 uger, hvorefter det skal udbredes til de øvrige afdelinger på Sygehus Lillebælt.

 

----------------


De spørgsmål, som sygehuset stiller, er:

 

1.    Har du inden for det sidste år følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug?

2.    Ved du, at en sundhedssamtale kan hjælpe dig med at reducere dit forbrug?

3.    Må jeg henvise dig til en samtale i din kommune?

 

-----------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Peter Bloch-Sørensen, centerleder i RusmiddelCenter Vejle, tlf. 29 36 30 10.