Udsatte borgere skal have mere bevægelse ind i hverdagen

 
 
 
 

Alle sagsbehandlere i Vejle Kommune skal fremover tænke fysisk aktivitet ind som en naturlig del af hverdagen for psykisk sårbare og borgerne med handicap eller psykisk sygdom.    

 
 
 
 

Alle mennesker har godt af at være fysisk aktive. Ud over de åbenlyse sundhedsmæssige effekter har bevægelse i hverdagen nemlig sideeffekter som fx øget livskvalitet og trivsel, social kontakt, smil og grin.

 

Derfor skal alle socialrådgivere og socialformidlere på psykiatri- og handicapområdet i Vejle Kommune uddannes i at hjælpe psykisk sårbare borgere og borgere med et handicap eller en psykisk sygdom til at få fysisk aktivitet ind i hverdagen.

 

Man kalder det bevægelsescertificering.

 

- Borgerne på psykiatri- og handicapområdet har en gennemsnitlig lavere levealder end befolkningen som helhed, da de har flere livsstilsygdomme, ligesom flere udsatte og psykisk sårbare føler sig mere ensomme. Det skal vi gøre noget ved, og derfor er det fx vigtigt, at sagsbehandlerne har en stor viden om, hvilken betydning bevægelse har for vores alle sammens fysiske og psykiske sundhed, siger Lone Myrhøj, formand for Voksenudvalget i Vejle Kommune.

 

Højere livskvalitet

 

Med uddannelsesforløbet bliver sagsbehandlerne klædt på til at hjælpe borgerne til et sundere liv med højere livskvalitet og mulighed for at skabe bedre balance i hverdagen. Sagsbehandlerne vil med uddannelsesforløbet få konkrete værktøjer til bl.a. at henvise til og følge op på specialiserede tilbud på både handicap-, social-, og psykiatriområdet.

 

- Vi repræsenterer i Kultur- og Idrætsudvalget alle borgere. Og for alle borgere gælder det, at bevægelse og idræt er med til at øge dit fysiske og mentale helbred. Det er lige præcis dét, hele vores parasportsindsats i Vejle Kommune går ud på, og som bevægelsescertificeringerne er et rigtig godt eksempel på, siger Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune.

 

Parasportens Hovedstad

 

Vejle Kommune har som Parasportens Hovedstad forpligtet sig til at gøre idræt tilgængelig for alle. Her er bevægelsescertificeringerne et vigtigt led til at nå borgere, der normalt ikke er aktive i foreningslivet. Det er nemlig også de borgere, der ofte kan have allermest glæde af det frivillige foreningsliv og den identitet et medlemskab i en idrætsforening giver.

 

- Vejle Kommune har som de første i Danmark valgt at blive bevægelsescertificerede, og det kan kommunen og dens borgere være stolte af. Vi har arbejdet med idrætsforeninger med og for udsatte siden 1996, og ved hvilken kæmpe forskel det vil gøre, at alle i kommunen nu spiller på samme hold. Hvis man virkelig vil de her borgere, så er den her certificering en genvej til fællesskaber, sundhed og overskud," siger idrætskonsulent i Dansk Arbejder Idrætsforbund, Lisbeth Crafack.

 

- Parasport ikke kun er noget, der er forbeholdt eliten. Alle har godt af at bevæge sig, og vi har et ansvar for at hjælpe dem, der har begrænset adgang til de nuværende tilbud. Vi vil arbejde hen imod, at alle borgere med et handicap tilbydes aktiviteter, uanset personernes handicap og uanset hvor personerne befinder sig, siger Tage Schmidt, formand for Parasportsrådet i Vejle Kommune.

 

De første sagsbehandlere går i gang med uddannelsesforløbet den 16. maj. Forløbet består af fire moduler, der løber over en periode på ca. fem måneder.

 

Bevægelsescertificeringerne er et samarbejde mellem Dansk Arbejder Idrætsforbund, parasportsområdet, Bevæg dig for livet og Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Lone Myrhøj, tlf. 23 30 81 80
Dan Arnløv Jørgensen, tlf. 25 47 35 35
Tage Schmidt, tlf. 40 57 45 54

Lisbeth Crafack, tlf. 20 45 91 69