Pressemeddelelse
4. marts 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune bryder tabuet for at få borgerne i alkoholbehandling

 
 
 
 

Fem procent af borgerne i Vejle Kommune drikker så meget, at de bliver syge af det. I gennemsnit går der 11 år før et menneske med et alkoholproblem søger hjælp. Ny kampagne fra Alkohol & Samfund, TrygFonden og Vejle Kommune skal hjælpe mennesker i behandling hos RusmiddelCenter Vejle tidligere.

 
 
 
 
Få gratis alkoholbehandling i din kommune
 
 
 
 

En dreng rydder op, smører madpakke og rydder de tomme flasker væk, inden han lægger et tæppe over sin far, som er gået kold på sofaen. På sofabordet lægger drengen madpakken med en lille besked - Alkolinjen 80 200 500 står der med sirlig barneskrift.

 

Både drengen og faren er skuespillere i en ny kampagnefilm fra Alkohol & Samfund og TrygFonden, men manden kunne være en af de fem procent i Vejle Kommune, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser, og altså er i høj risiko for at få en af de 200 sygdomme, der er direkte relateret til et højt alkoholforbrug.

 

- Alkoholproblemer har store konsekvenser for de familier, der bliver ramt. For børnene og for ægtefællen eller samleveren. Men også for den, der drikker så meget, at han eller hun risikerer at miste familien, jobbet og vennerne. Derfor er det så uhyre vigtigt, at familier får hjælp i tide - og det gør alt for få desværre i dag, siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

 

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen blev ca. 7.650 unikke borgere indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling i 2017. De seneste undersøgelser viste, at mennesker med alkoholproblemer i gennemsnit går 11 år, før de søger hjælp. Og i en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion for Alkohol & Samfund i 2018, svarer 45 procent, at de ikke ved, at kommunen tilbyder alkoholbehandling.

 

- Alle har ret til gratis alkoholbehandling i kommunerne, men alt for få kender til det, og alt for få benytter sig af det. Ofte er man måske usikker på, hvad behandlingen indebærer og tror, at man bliver halvt spærret inde i flere måneder iført tøfler og slåbrok. Men sandheden er, at behandlingen ofte er tilrettelagt sådan, at den, der er i behandling, fortsat kan passe både job og familieliv, siger Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef i TrygFonden.

Gratis og anonym behandling hos RusmiddelCenter Vejle
I Vejle Kommune kan alle borgere henvende sig til RusmiddelCenter Vejle for at få hjælp, hvis alkohol fylder for meget. Tilbuddene omfatter både ambulant behandling, døgnbehandling og forskellige former for rådgivning - også til pårørende.

 

- Vi håber, at kampagnen vil vise borgerne i Vejle Kommune, at de kan få professionel hjælp til deres egne eller pårørendes alkoholproblemer - helt gratis og anonymt, hvis man ønsker. Og henvender man sig, kan man være sikker på at komme i behandling inden for 14 dage, da vi har behandlingsgaranti, siger Janne Skott Børgensen, afdelingsleder i RusmiddelCenter Vejles alkoholafdeling.

 

Kampagnen kører fra mandag den 4. marts til den 17. april 2019 på sociale medier, tv og på plakater i gadebilledet. 63 kommuner deltager i kampagnen.

Læs faktaark om danskernes alkoholvaner, alkoholbehandling og kampagnen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • For mere info kontakt Janne Skott Børgensen, afdelingsleder i RusmiddelCenter Vejles alkoholafdeling, tlf. tlf. 21 34 63 36, mail: jasbo@vejle.dk
  • Se desuden Vejle Kommunes alkoholbehandlingstilbud på www.vejle.dk/rusmiddelcentervejle.dk