Pressemeddelelse
22. maj 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune går forrest med nyt initiativ på udbudsområdet

 
 
 
 

Hvordan finder man ud af, hvad lokale virksomheder har brug for? Man kan jo starte med noget så enkelt som at ringe og spørge dem. Og det er netop, hvad Vejle Kommunes udbudsafdeling har tænkt sig at gøre fremover.

 
 
 
 

Vejle har en klar ambition om, at blive en af landets førende erhvervs- og vækstkommuner. Derfor var det en streg i regningen, da DI's årlige opgørelse over lokalt erhvervsklima i 2016 rangerede kommunen som en beskeden nummer 63 i kategorien "Brug af private leverandører".

 

Det fik den kommunale indkøbschef til at indkalde DI til et møde for at høre, hvad man burde gøre anderledes. Her lød anbefalingen, at man i første omgang jo kunne tage fat i det lokale erhvervsliv, og spørge om deres mening.

 

Den anbefaling valgte indkøbschefen at følge, og han gik i gang med at ringe til et bredt udsnit af de virksomheder, som havde afleveret tilbud på kommunale udbud det forgange år. 50 samtaler senere kunne han konstatere, at der ikke var nogen entydig grund til Vejle Kommunes placering i opgørelsens midterfelt. Men han bemærkede samtidig, at virksomhederne var glade for hans opkald og den direkte dialog med udbudsafdelingen.

 

Det blev startskuddet til en mere dialogbaseret tilgang på udbudsområdet i Vejle Kommune. Fremover er ambitionen således, at man skal ringe til størstedelen af de virksomheder, som har budt ind på en opgave, og tage en snak om hvordan processen er forløbet.

 

Kommunens nye borgmester, Jens Ejner Christensen (V), glæder sig over, at der kommer øget fokus på dialog: "Jeg lægger stor vægt på, at vi er lydhøre over for erhvervslivet, og jeg synes det er et rigtigt godt initiativ, at vi nu går i dialog med leverandørerne på den måde", forklarer han. Han hæfter sig samtidig ved, at det er i tråd med DI's anbefalinger.

 

I DI ser man da også positivt på det nye initiativ. "Vi er glade for initiativet, da det er dialogen både under og efter samarbejdet, der gør, at vi kan optimere udbudsprocessen. Hvad der er mindst ligeså vigtigt, er, at kommunen også er i dialog med markedet inden processen, for det sikrer, at kommunen køber relevante og tidssvarende produkter og services", forklarer formand Helle F. Andersen, DI Trekantområdet. Hun roser samtidig kommunen for aktivt at bruge opgørelsen over lokalt erhvervsklima til at forbedre sin tilgang til de lokale virksomheder.

 

Fakta

DI's "Lokalt Erhvervsklima 2016" er den hidtil største undersøgelse af erhvervsforholdene i de danske kommuner. Man bruger bl.a. spørgeskemaer til at måle virksomhedernes tilfredshed med kommunernes indsats på en lang række områder med relevans for virksomhedernes erhvervsvilkår. DI kan derfor udtale sig om væsentlige forhold, som ikke indgår i de andre lignende undersøgelser - f.eks. dialogen mellem virksomhederne, de kommunale politikere og deres embedsmænd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jacob Saxeskov
Indkøbschef, Vejle Kommune

Mobil: 40 32 93 40
IP-tlf.: 76 81 17 31
E-mail: jacsa@vejle.dk