Første spadestik til fællesinstitutionen Kong Gauers Gård

 
 
 
 

Borgmester Jens Ejner Christensen, 71-årige Olaf Jessing fra Plejecenter Atriumhaven og 4-årige Sofie Grum fra Vildanden markerer i fællesskab den officielle start på fremtidens plejecenter og daginstitution ved et første spadestiksarrangement 1. september.

 
 
 
 
Kong Gauers Gård_centerdel med daginstitutioin.PNG
 
 
 
 

En milepæl. Sådan bliver der ofte sagt, når det første spadestik til et nyt byggeri tages. Og det er også sådan, borgmester Jens Ejner Christensen beskriver det, når han skal sætte ord på glæden ved, at byggeriet nu endelig skydes i gang:

 

- Når vi tager første spadestik, markerer vi både startskuddet til en ny fællesinstitution i særklasse, og samtidig tager vi set stort skridt på vejen mod at sikre fremtidens velfærd for både børn og ældre. Som den første kommune i Danmark bygger vi plejecenter og daginstitution sammen fysisk og organisatorisk med fælles værdier og ledelse - forhåbentligt til inspiration for andre kommuner i Danmark.

 

Også de to formænd for henholdsvis Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget Kenneth Fredslund Petersen og Torben Elsig-Pedersen glæder sig over, at deres fælles visioner og ambitioner kan blive virkeliggjort i byggeriet. De fremhæver, at Kong Gauers Gård udover at blive en gevinst for de daglige brugere også bliver et aktiv i lokalområdet, og at institutionen med sin udformning giver mulighed for naturlige møder mellem børn, plejehjemsbeboere og resten af byen. Centralt i projektet placeres derfor et stort aktivitetscenter, som samler plejecenter, daginstitution, personale, gæster og borgere fra resten af landsbyen.

 

Sådan bliver Kong Gauers Gård
Det er Sweco og Sweco Arkitekter, som har lavet planerne, og det er helt tydeligt, at fællesskaber mellem generationer, bæredygtighed og tilknytning til lokalområdet er fundamentet for byggeriet. Dette afspejles i arkitekturen, design af inde- og udearealer, materialevalg mv.

 

Helt overordnet opføres fællesinstitutionen som en slags mini-landsby. Plejehjemsdelen udformes som 3-længede gårde med plads til i alt 79 lejligheder i forskellige størrelser. Her skal de ældre bo og have deres hverdag. Derudover skal der være et stort, fælles aktivitetscenter, hvor der indgår en række faciliteter. Centerdelen forbinder boenhederne med daginstitutionen, som får plads til 120 børnehave- og vuggestuebørn.

 

Byggeriet er tænkt sammen med skolen, hallen og det øvrige lokalsamfund - og også arkitektonisk inspireret af landskabet og de omkringliggende gårdes arkitektur, så det nye naturligt flettes ind i det gamle.

 

Udearealerne er også designet, så de kan bruges af mange forskellige brugere i løbet af dagen. Fx kan arealerne ved børnehaven, som indrettes med legearealer, boldbaner og mountainbikeruter, benyttes af børnene fra det nærliggende boligområde og byens skole. Desuden kan områderne også bruges som motorikbaner for byens borgere, og en dyrehave kan glæde både daginstitutionens børn, plejehjembeboerne og byens familier.

 

Et bæredygtigt byggeri
Derudover er byggeriet klimavenligt og indarbejder FN's verdensmål. Byggeriet bliver f.eks. opført med bæredygtige materialer som træ, tegl, stål mv. Også i udeområdet prioriteres bæredygtighed. Det viser sig bl.a. i form af et regnvandsanlæg, som samler regnvandet op, og hvor det resterende vand løber ned i en klimasø med naturligt liv i form af små dyr. Området ved klimasøen er tænkt som et samlingspunkt, hvor også børnene fra skolen kan have biologitimer. Der bliver borde, bænke og vilde blomster, som tiltrækker humlebier og skaber liv.

 

Link til tegninger og planer 

-------

 

Program for første spadestik

Første spadestik "Kong Gauers Gård" 1. september fra kl. 15.00-16.30, Skikballevej, Gauerslund, 7080 Børkop

 • Taler ved hhv. borgmester Jens Ejner Christensen, seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen og børne- og familieudvalgsformand Torben Elsig-Pedersen
 • Første spadestik ved borgmester, plejehjemsbeboer og børnehavebarn
 • Børnehavebørn fra Vildanden optræder med en sang
 • Kaffe, te, saftevand, konge-kagemand, besøg af ballonmand og mulighed for en virtuel rundvisning i Kong Gauers Gård.

Arrangementet er kun for inviterede, bl.a. beboere fra de to lokale plejecentre Atriumhaven og Smidstrupparken og børnehavebørn fra Vildanden, men pressen er naturligvis meget velkommen til at deltage i festlighederne. Kontakt Conni Damgaard, tlf. 76 81 61 05, connd@vejle.dk for tilmelding 
 

---------


Baggrunden for byggeriet

For halvandet år siden besluttede et enigt byråd i Vejle, at det kommende plejecenter og den kommende daginstitution skulle have fysisk, indholds- og funktionsmæssig sammenhæng og afsatte 237 mio. kr. til projektet i Gauerslund. Det vandt genklang, da det er første gang, at der på dansk grund skal opføres et byggeri, som kombinerer plejecenter og daginstitution på denne måde. Byggeriet er færdigt i 2023.

 

Byggeriet bygger på....

 

Fællesskaber

Byggeriet bygges sammen - fysisk og indholdsmæssigt - så det danner grobund for naturlige generationsmøder. Dette sker i kraft af:

 • Fælles aktivitetscenter til fælles brug for både plejehjemsbeboere og børnene
 • Fælles udearealer og aktiviteter som inviterer til fællesskaber
 • Fælles værdigrundlag, så alle medarbejderne vil "fællesskabet"

Lokalområde

Byggeriet skal være et aktiv i lokalområdet:

 • Landsbyens åbenhed - at man kommer hinanden ved - er gennemgående tema for udformningen
 • Arkitektonisk falder byggeriet ind i landsbyen, så det bliver en mini-landsby med små gårde og gårdmiljøer i landsbyen
 • Udformningen er tænkt ind i forhold til skole, hal og den øvrige by, bl.a. ved etablering af stier, som giver mulighed for naturlige møder med resten af byen. Også aktivitetscentret er for byens borgere - små som store.

Klima

Byggeriet opfylder 15 af 17 verdensmål og har bl.a. fokus på:

 • Biodiverse miljøer, bl.a. skal der etableres bistader, frugtplantager, nyttehaver mv.
 • Regnvandsopsamling i en klimasø
 • Bæredygtige og langtidsholdbare materialer ude om inde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Jens Ejner Christensen, telefon 20 16 32 14

Seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen, telefon 28 72 62 39

Børne- og Familieudvalgsformand Torben Ejsig-Pedersen, telefon 40 94 57 40

 

Pressen: Tilmelding til første spadestiksarrangement kontakt kommunikationskonsulent Conni Damgaard, connd@vejle.dk, telefon 76 81 61 05.