Pressemeddelelse
31. august 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexture skal gavne borgere i oplandet til Vejle

 
 
 
 

Fra 1. oktober sker der en justering af ordningen med flexture, så man derefter kan benytte flexture uden for bybuszonen og mellem Vejle og oplandet

 
 
 
 

Vejle Kommune har hele tiden fokus på udvikling af den kollektive trafik. Og Teknisk Udvalg har henover foråret diskuteret fremtiden for flexturene, som er en del af den kollektive trafik, og som kan benyttes i hele kommunen.

 

Flextur er en populær ordning, som har haft en vækst på over 300%, siden tilbuddet blev indført i 2014. Sidste år blev ca. halvdelen af alle flexture dog kørt, hvor der også kører bybusser, altså i området Vejle, Grejs, Skibet, Vinding, Søndermarken, Nørremarken og Bredballe.

 

- Det er en kæmpesucces, som vi er glade for, at borgerne har taget godt i mod. Men det har aldrig været tanken, at flexturene skal være konkurrenter til bybussen. Derfor vælger vi i Teknisk Udvalg at ændre på ordningen, så man ikke længere kan benytte sig af flexture inden for bybuszonen, fortæller Peder Hummelmose, formand for Teknisk Udvalg.

 

Fra 1. oktober vil det derfor ikke længere være muligt at tage en flextur inde i bybuszonen, altså f.eks. fra Vejle til Bredballe eller fra Grejs til Vinding. Man kan dog stadig benytte flexture mellem bybuszonen og oplandet. Taksten er fortsat 3,5 kroner pr kilometer dog minimum 35 kroner.

 

Ændringerne gælder også for flexung.

 

Fakta
Flextur er en ordning, hvor passageren bliver hentet på én adresse og kørt til en anden adresse efter passagerens ønske. Der er flere passagerer i bilen som i andre former for kollektiv trafik, men flexture køres i mindre biler.

 

Flexung er flextur for unge med ungdomskort, hvor taksterne er 1,75 kroner pr. kilometer dog minimum 18 kroner. Der gælder samme regler for flexung som for flextur.

 

Se vedhæftede kort: Inden for den røde zone er det fra 1. oktober ikke muligt at benytte flextur. Det svarer til en afstand på 600 meter til bybusruten.

 

Se oversigtskort over bybuszonen.

 

Vedhæftede filer

Nyt_flexomr_presse_kort.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Teknisk Udvalg Peder Hummelmose, e-mail: pehum@vejle.dk;
tlf.: 40 21 02 86
Trafikplanlægger Pia Gulddahl Møller, e-mail: piagm@vejle.dk; tlf. 76 81 23 14