Pressemeddelelse
7. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er du Vejles Greta?

 
 
 
 

Grønt Forum søger unge borgere, der brænder for klimaet og miljøet. Til gengæld honorerer kommunen med viden og læring, så de unge kan blive stærke rollemodeller i klimakampen.

 
 
 
 

Grønt Forum søger unge mennesker i alderen 15-25 år, der har lyst til at blive klædt vidensmæssigt på, så de kan blive rollemodeller på klimaområdet. Det er som led i EU-projektet Advocate4Environment, som Vejle Kommune er projektleder af.

 
 
 
 

Er du mellem 15-25 år? Går du op i bæredygtighed, grøn omstilling og FN's Verdensmål?

Så leder Vejle Kommunes græsrodsbevægelse Grønt Forum efter dig. Vejle Kommune er nemlig projektleder for et EU-støttet projekt, Advocate4Environment, der ud over Danmark tæller fire lande, Portugal, Slovenien, Sverige og Irland. Projektets formål er at få mobiliseret og styrket ungdommens stemme og ansvarsfølelse i forhold til klima og bæredygtighed.

 

Projekt passer til klimaplan

- Vi har i Vejle Kommune netop præsenteret et udkast til en ny klimaplan, der skal bringe os i mål med vores klimaambitioner. Og her er borgernes bidrag i forhold til at nedbringe CO2-udledningen utrolig vigtig. Derfor passer projektet her perfekt ind i det arbejde. Formålet er jo at få etableret en platform, hvor unge kan få mere generel viden og samtidig hente sparring på deres egne idéer inden for klima, bæredygtighed og verdensmålene, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

 

De fleste unge kender og kan relatere sig til svenske Greta Thunberg og hendes utrættelige kamp for klimaet, men måske der også findes en lokal Greta Thunberg, der kunne tænke sig at være rollemodel og gå forrest i den lokale klimakamp. Projektet henvender sig til unge mellem 15-25 år, men også dem, der arbejder med unge mennesker i hverdagen fx på uddannelsesinstitutioner eller fritidsorganisationer.

 

Tilbyder rammerne for lokal indsats

- Vi kan tilbyde dem rammerne for det arbejde, de selv ønsker at udføre lokalt, hvad end det er at opfordre en skole til at cykle mere, samle mere affald eller noget helt tredje, siger Lisbet Wolters, klimachef i Vejle Kommune.

 

Projektet forankres hos Grønt Forum, som vil samarbejde tæt sammen med både kommunens skoler, Økolariet og Vejle Bibliotek, der i forvejen har en stærk forbindelse til ungdommen i Vejle kommune.

 

Samarbejde lærerigt for alle parter

- Grønt Forum er i forvejen interesseret i at tiltrække flere unge, der har lyst til at bidrage til klimakampen, men det vil ikke kun være de unge mennesker, der forhåbentligt går klogere og beriget fra samarbejdet. Vi ser også frem til at lære en masse af samarbejdet med de unge, siger Lisbet Wolters.

 

Er du interesseret i at blive rollemodel for klimakampen? Så kontakt Dana Laura Cernat, projektleder i Grønt Forum, på tlf.: 21 34 04 53 eller DALCE@vejle.dk

 

Fakta

  • EU-projektet Advocate4Environment er en del af EU-projektet Erasmus+ og løber i to år frem til efteråret 2022.
  • Projektet er tildelt 125.000 Euro, hvoraf Vejle Kommune som projektleder har fået knap 50.000 Euro.

Formålet med EU-projektet er:

  • At fremme de unges deltagelse i den grønne omstilling gennem "fortalervirksomhed/advocacy".
  • Gøre de unge opmærksomme på og skabe en fælles forståelse for den grønne omstilling og ved at tilegne sig viden, færdigheder, holdninger og motivation til at arbejde individuelt og kollektivt for at finde løsninger på de unges grønne omstilling.
  • At fremme social mobilisering til at udvikle alternative løsninger på globale miljø- og klimaproblemer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, KAELU@vejle.dk, tlf.: 21 54 83 37

Lisbet Wolters, klimachef i Vejle Kommune, LIWOL@vejle.dk, tlf.: 20 33 94 68