Vejle Kommune er blandt de første klar med et overblik over muligheden for fjernvarme

 
 
 
 

Vejle Kommune er sammen med fjernvarmeselskaberne klar med et overblik over de områder, der står i første række til at få fjernvarme samt et kort over potentielle områder. På trapperne er også et overblik over områder, der kan få nærvarme.

 
 
 
 
Fjernvarme kortlægning.png

Få overblik over områder, hvor der er fjernvarme på vej, på www.vejle.dk/fjernvarme.

 
 
 
 

For ca. 14 dage siden præsenterede regeringen sit udspil "Danmark kan mere II", der bl.a. fokuserede på konverteringen til fjernvarme for de tusindvis af danskere, der varmer sin bolig op med naturgas eller olie. Budskabet fra regeringen til kommunerne er at få kortlagt potentialet for fjernvarme frem mod 2028.

Det er et arbejde, Vejle Kommune allerede har sat i gang og nu kan præsentere de første resultater af. Dermed kan flere tusinde boligejere få at vide, at de kan komme på prisstabil og grøn fjernvarme frem for gas fra Rusland.

 

Højt prioriteret i Klimaplanen

I Vejle Kommune er fjernvarme et højt prioriteret element i den klimaplan, som byrådet vedtog i december 2020. Derfor er Vejle Kommune sammen med fjernvarmeselskaberne i gang med at udarbejde en handleplan for udrulning af fjernvarme. Status på handleplanen blev præsenteret for Klima-, Miljø- og Naturudvalget på udvalgets seneste møde.

 

- Vi har sat nogle ambitiøse mål for klimaet i Vejle Kommune, og her spiller fjernvarme en væsentlig rolle for at nå den målsætning. Derfor har vi prioriteret tidligt at gå i tæt dialog med fjernvarmeselskaberne om at få lagt nogle realistiske planer for udrulning af fjernvarme. At der i den mellemliggende periode så også er udbrudt krig mellem Rusland og Ukraine med en energikrise til følge, skubber jo kun på borgernes interesse i og behov for at skifte deres nuværende naturgas eller oliefyr ud med fjernvarme. Så jeg glæder mig over, at vi allerede nu kan give de første borgere klar besked, siger Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

 

Fjernvarme er grøn varme

Netop udsigten til voldsomme prisstigninger på opvarmning har bragt fjernvarmen så at sige ind i varmen. Og det giver god og klimavenlig mening i Vejle kommune, hvor størstedelen af fjernvarmeselskaberne leverer grøn varme i radiatorerne fra det tværkommunale varmetransmissionsselskab, TVIS.

 

- I den kortlægning, som fjernvarmeselskaberne netop har udarbejdet, kan borgerne hurtigt danne sig et overblik over, om deres boligområde er udtaget til at få fjernvarme i radiatorerne. Herudover har COWI udarbejdet et kort for os, som viser de potentielle områder, hvor vi skal undersøge nærmere, om det vil være muligt at udskifte naturgassen og olien med grøn fjernvarme, siger Lars Schmidt, næstformand i Klima-, Natur- og Miljøudvalget samt bestyrelsesformand i TVIS.

 

Lokal opbakning er vigtig

Der vil dog fortsat være områder i kommunen, som hverken er omfattet af første eller anden fase. Det kan fx være, fordi der mangler tilstrækkelig lokal opbakning til at få fjernvarme til området.

Når fjernvarmeselskaberne skal ud i lokalområderne, er det vigtigt med bred lokal opbakning til projekterne. Det kræver typisk 40-60 pct. tilslutning til fjernvarme i et område, men kan variere fra område til område, før det er rentabelt for selskaberne at gå i jorden. Forventningen er dog, at den opbakning nok skal nås, fordi der ofte er meget store årlige besparelser at hente ved at skifte fra dyr naturgas til prisstabil fjernvarme.

 

Søg mulighed på adresseniveau

Hvis et område ikke er omfattet af nogle af de to kort, kan det dog også skyldes, at det ikke er rentabelt for fjernvarmeselskaberne at etablere fjernvarme i området. Her kan der i stedet være mulighed for alternative varmekilder som fx nærvarme. Et overblik over områder med potentiale for nærvarme er også på trapperne.

 

Alle tre kort - overblik over områder, fjernvarmeselskaberne har budt ind på, COWI's kort over potentielle områder, der kan få fjernvarme i radiatorerne inden 2028 samt et kort over områder med potentiale for nærvarme - kan findes på www.vejle.dk/fjernvarme. Vi har valgt at gøre de oplysninger, vi har, tilgængelige allerede nu og så løbende opdatere dem, når vi får mere specifikke resultater.

 

FAKTA - Nærvarme

Nærvarme er en mulighed for mindre områder, der ønsker en fælles varmeløsning - fx varmepumpe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget, tlf.: 51 50 84 63

Lars Schmidt, næstformand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget, tlf.: 20 13 33 25

Christina Holmbjørn, strategisk energiplanlægger, tlf.: 76 81 22 84