Sundheds- og stofindtagelsesrummet i Vejle fortsætter

 
 
 
 

Vejle fik i 2016 som en af de første kommuner eget sundheds- og stofindtagelsesrum - i første omgang med finansiering til 2023. Da tilbuddet lykkes med at hjælpe og skabe kontakt til en udsat målgruppe, som ellers er svær at nå, forlænger Voksenudvalget aftalen til 2024.

 
 
 
 
 
 
 
 

Evalueringer af tilbuddet, som drives af Kirkens Korshær, viser, at det løfter opgaven med at tilbyde byens mest udsatte et trygt og hygiejnisk sted at tage stoffer, at bygge bro til andre forebyggende tilbud og at skabe tryghed for byens borgere.

 

Voksenudvalgsformand Lone Myrhøj er derfor tilfreds med, at der er enighed om at lade tilbuddet fortsætte:

 

- Jeg er glad for, at vi i Vejle har fundet en løsning, som tilgodeser de allermest udsatte i kommunen, og som samtidig skaber mere tryghed i byen generelt. Sundheds- og stofindtagelsesrummet gør en positiv forskel for mennesker, der er hårdt ramt, og som har svært ved at komme ud af deres misbrug. De har fået et sted, hvor kvalificeret personale kan gribe hurtigt ind og hjælpe dem, hvis de tager en overdosis eller bliver alvorligt syge. Alternativet var tidligere et tilfældigt sted i byen, hvor hygiejnen måske ikke var til stede, og et sted, hvor de ikke kunne sidde i fred.

 

Også Tove Hertz Mikkelsen, leder i Kirkens Korshær i Vejle, glæder sig over, at der fortsat er politisk opbakning til at investere i en udsat gruppe, som ellers kan være svær at skabe relationer til:

 

- Det skyldes, at vores tilbud er helhedsorienteret. Udover at kunne tilbyde udsatte i Vejle et trygt sted, hvor nogen holder øje, når de tager stoffer, har vi også et væresteds- og sundhedstilbud. Det gør, at vi kan rumme målgruppen hele dagen, og vi lærer derfor vores brugere at kende. Det betyder, at de er trygge ved os, og vi kan hjælpe dem med det, som de nu har brug for hjælp til.

 

Et andet vigtigt mål med tilbuddet er nemlig at bygge bro til andre relevante tilbud og behandling, og det sker ofte. I sundhedsrummet var der fra 2018-2020 fx lægehenvisninger i 198 tilfælde, og i 279 tilfælde blev der henvist til anden aktør i Vejle Kommune. I stofindtagelsesrummet blev der fra 2018-2020 lavet 48 henvisninger til sundhedsfaglige tilbud, 1663 henvisninger til socialfaglige tilbud og 50 henvisninger til misbrugsbehandling.

 

- Dette er positivt, for i sidste ende ville det ultimative mål for mange jo være, at mennesker med misbrug kommer ud af deres misbrug, siger Lone Myrhøj, som er glad for at være nået så langt:

 

- Vi har i Vejle arbejdet meget længe på at finde en løsning efter flere års snak om problemer med kriminalitet og stoffer i Vestergade og under Højbanen, og hun hæfter sig derfor også ved, at evalueringerne viser, at der er sket en positiv ændring i de to områder, hvor der bliver fundet færre sprøjter på gaden, har været færre tyverier, mindre støjgener og en generelt mindre koncentration af borgere med misbrugsproblemer. Det mest væsentlige vil dog altid være, at vi hjælper de mennesker, der har brug for vores hjælp.

 

Den årlige udgift til Sundheds- og stofindtagelsesrummet er 2.550.000 mio. kr. Det er fuldt finansieret frem til og med 2023, mens der fra 2024 mangler 350.000 kr. årligt for at kunne finansiere tilbuddet. Voksenudvalget besluttede, at tilbuddet skal fortsætte i 2024 ved at finansiere de manglende 350.000 kr. årligt fra puljen til forebyggende indsatser. Puljen til forebyggende indsatser udløber med udgangen af 2024, hvorefter der igen skal tages stilling til den videre finansiering af tilbuddet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Voksenudvalgsformand Lone Myrhøj, telefon 23 30 81 80
Leder af Kirkens Korshær Tove Hertz Mikkelsen, telefon 24 91 53 28