Pressemeddelelse
6. september 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu går arbejdet med at forskønne rådhustorvet i gang

 
 
 
 

Kirkegade og Blegbanken spærres for gennemkørsel fra uge 38 og frem til årets afslutning, mens første del af rådhustorvet renoveres.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag 9. september går entreprenørfirmaet Østergaard A/S i gang med at renovere rådhustorvet i Vejle.

 

- Vi er rigtigt glade for, at vi nu kan gå i gang med at renovere byens rådhustorv. Vi har været igennem en god og grundig proces forud for at sikre os, at vi har valgt de rigtige løsninger, der kan give vejlenserne et smukt, centralt torv. Nu glæder vi os bare til at få arbejdet i gang og se det færdige arbejde, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg.

 

Skulpturer renoveres på depot

Første etape bliver selve rådhustorvet. Her vil de to skulpturer blive taget ned og sat på depot, mens maskinerne arbejder. Imens skulpturerne står på depot, vil de blive renoveret, så de er klar til at indtage det nye torv, når det står færdigt.

I løbet af den første uge vil rådhusets sokkel desuden blive gravet fri og isoleret, og den nuværende belægning fjernes. Også de nuværende magnoliatræer fjernes, men vil blive erstattet af to nye, når arbejdet på torvet er færdigt. De nye magnolietræer vil fortsat komme til at stå foran rådhuset, men med en anden placering end i dag, så der bliver mulighed for at sidde under dem på en varm sommerdag.

 

Granitafskærmning mod Kirkegade

- Vi har i udvalget besluttet at skærme rådhustorvet af ud mod Kirkegade med en ikke flytbar granitafskærmning. Den bliver så slank, som det nu er muligt og bliver 80 cm høj og 12 meter lang, således den følger terrænet. Der vil desuden blive gjort plads til, at der kan vokse grønt på den. Vi har til gengæld valgt at udsætte behandlingen af vandkunstelementet på rådhustorvet, siger udvalgsformanden.

 

Entreprenørfirmaet forventer, at arbejdet på selve Kirkegade og Blegbanken sættes i gang fra uge 38. Det betyder, at strækningen spærres for alt kørende trafik. Det vil dog være muligt at gå og trække med cykel eller løbehjul ad Kirkegade mod Blegbanken. Gangarealerne vil være tydeligt afmærkede.

 

Fortsat halloween og juletræ på torvet

Selv om Østergaard A/S har lovet at holde både støv og støj på et minimum, kan det ikke helt undgås, at man kan høre og mærke arbejdet på rådhustorvet. Til gengæld vil alle de aktiviteter, der normalt er på rådhustorvet, fortsat blive afholdt - også selv om gravemaskinerne er i gang. Det betyder, at det traditionsrige halloween og juletræet stadig vil blive fejret på rådhustorvet.

 

Du kan følge med i arbejdet med rådhustorvet på www.vejle.dk/om-kommunen/udvikling-med-vilje/vi-udvikler-byerne/raadhustorvet-i-vejle/ og på kommunens Facebook-side.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, tlf.: 23 46 18 94

Gitte Fuhr Thomsen, projektleder på rådhustorvet, tlf.: 21 34 17 16