Pressemeddelelse
19. juni 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nærdemokratiet blomstrer i Vejle Kommune

 
 
 
 

I Vejle Kommune er antallet af lokalråd vokset fra 15 til 29 (snart 30) på 7 år. Det bobler altså af gode ideer lokalt, som bl.a. realiseres i samarbejde med byrådets Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Det er det årlige fælles dialogmøde med kommunen et bevis på.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalsamfundenes krav om at blive inddraget og involveret i nærmiljøets udvikling er stærkere end nogensinde før. Og de er villige til selv at bidrage med viden og arbejdskraft. Det kommer til at påvirke den måde, kommunen arbejder på i de næste mange år.

 

Det er et netop overstået dialogmøde mellem lokalrådene og kommunen et bevis på. Her deltog 91 repræsentanter fra 26 lokalråd bl.a. for at bidrage med deres perspektiver på, hvilken retning udviklingen skal tage i årene fremover og for at fremlægge mere end 60 eksempler på lokale projekter, der har kunnet lade sig gøre at gennemføre.

 

- Nærdemokratiet fungerer virkelig godt i Vejle Kommune. Vi har nogle meget aktive lokalsamfund, som hele tiden udvikler sig. Det kan vi ikke mindst takke de aktive i lokalrådene for. De tager et ansvar for den strategiske udvikling af deres lokalsamfund. I det hele taget vil borgerne i Vejle Kommune gerne blande sig og være med til at tage ansvar. Det kan vi bl.a. se på alle de gode aktiviteter, der foregår i lokalsamfundene, men f.eks. også på alle dem, der for nylig deltog i Vejles Folkemøde, pointerer udvalgets nye formand Gerda Haastrup Jørgensen.

 

De skiftende byråd i Vejle Kommune har siden kommunesammenlægningen prioriteret udviklingen i lokalsamfundene bl.a. ved alle årene at have et stående Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Det har til opgave at gøde den spirende udvikling lokalt, så landsbyer og lokalsamfund kan blomstre på baggrund af deres egne gode ideer.

 

Temaer for de kommende 4 år
På årsmødet mødte politikerne i udvalget lokalrådene. Det blev til en lang række samtaler mellem grupper af borgere, politikere og embedsmænd. Sammen drøftede man, hvilken kurs der skal sættes for lokalsamfundene de kommende fire år.

 

Det kommer til at handle om lokale problemstillinger som grønne områder, frivillige og mobilitet og mere generelle emner som udviklingsplaner, hvordan man kan udvikle nye boligformer på landet, og hvordan man kan skabe nye dialogformer mellem lokalråd og kommune til at håndtere den succes, som 29 lokalråd må siges at være.

 

De 29 lokalråd består af sammenlagt ca. 200 personer, som bruger deres tid på landsbyfællesskabet / kvarterfællesskabet. Det er unikt for Vejle Kommune, at både Vejle by, de mellemstore byer og landsbyerne er godt repræsenteret.

 

FAKTA
Udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati har godkendt borgerprojekter for cirka tre millioner kr. siden januar i år. Det er projekter som Højen Aktiv Park, Makerspace i Skibet og stiprojektet Den Røde Tråd i Bredsten/Balle, som vandt konkurrencen om den store idé i 2017.

 

Udvalget støtter også borgerprojekter i større byer bl.a. skaterbane til unge i Jelling og branding af Egtved gennem Egtvedpigen. Også lokalrådene i Vejle er aktive og skaber udvikling blandt andet i Vestbyen, hvor lokalrådet er i gang med udvikling af fællesskaber.

 

.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati Gerda Haastrup Jørgensen,
tlf.: 23 46 18 94; e-mail: gehjo@vejle.dk
Projektleder Peter Sepstrup, tlf.: 76 81 22 75; e-mail: pekse@vejle.dk