Ingen akut fare for PFOS-forurening af natur, miljø og sundhed

 
 
 
 

Den første screening af i alt fire brandøvelsespladser i Vejle Kommune viser umiddelbart ingen akut fare for hverken mennesker, dyr eller drikkevand. De fire undersøgte arealer ligger på Norgesvej og Nørregade i Vejle samt på Vandel Flyveplads og Brandøvelsespladsen i Give. Nærmere undersøgelser skal nu afgøre, hvordan der yderligere skal handles, så det sikres, at PFOS ikke kan udgøre en risiko for sundheden og naturen.

 
 
 
 
Brandøvelsespladser PFOS.png
 
 
 
 

Vejle Kommune har foretaget vurderinger af i alt 13 steder fordelt over hele kommunen, hvor der kan være potentiel risiko for forurening med det kræftfremkaldende brandskum, PFOS. Vurderingen baserer sig på interviews, kortdata og vandprøver fra vandværker. Af de 13 steder har kommunen indberettet fire lokaliteter til Miljøstyrelsen og videregivet de to af områderne til nærmere undersøgelse hos Region Syddanmark, som er undersøgelsesmyndighed på dem. Det drejer sig om Flyvestation Vandel og den tidligere brandstation ved Nørregade 23, hvor der er brugt PFOS før 2001.

 

- Den gode nyhed er, at vi ud fra den viden, vi har på nuværende tidspunkt, ikke vurderer en akut risiko for drikkevandsboringer på nogen af stederne. Vi har også fået vished om, at der ikke er eller har været fødevareproduktion på lokationerne, ligesom der heller ikke er græssende kreaturer i områderne, siger Keld Andersen, afdelingsleder i Vejle Kommune.

 

Dermed er der ikke umiddelbar risiko for en forureningssag af mennesker og dyr, som det er set i Korsør Kommune.

 

Ingen tegn på PFOS i drikkevand

- Regionen har meldt retur til os, at de vil undersøge de to lokationer for forurening og evt. sætte tiltag i gang, der kan afværge yderligere spredning, hvis der alligevel skulle vise sig forurening. Ved de resterende to lokationer, Norgesvej i Vejle og Brandstation Give, vil der blive iværksat nærmere undersøgelser i regi af Vejle Kommune, siger Keld Andersen.

 

Han kan desuden oplyse, at alle vandværker rutinemæssigt tester for PFOS forbindelser, og der er ikke registreret koncentrationer af hverken PFOS eller andre PFAS-forbindelser i drikkevandet fra vandværker i Vejle Kommune.

 

I forhold til brandøvelsespladsen i Gudsø i Fredericia Kommune, som hører under TrekantBrand, er der ud fra nuværende viden heller ikke vurderet sundhedsrisiko for hverken mennesker, dyr eller drikkevandsboringer.

 

FAKTA:

  • PFAS er en fællesbetegnelse for syntetisk fremstillede fluorstoffer og dækker over perfluorerede polyfluorerede stoffer. PFOS er et fluorstof, der bl.a. blev brugt i brandslukningsskum frem til 2006.
  • Brandøvelsespladsen ved Flyvestation Vandel har været i brug frem til midten af 1990'erne. I 2014 foretog Miljøstyrelsen og regionerne en række undersøgelser af nuværende og tidligere brandøvelsespladser - herunder Flyvestation Vandel.
  • Vejle Brandvæsen havde brandstation på Nørregade 23 (Ved Anlæget 8) fra 1904-1982. I dag står parkeringshuset Albert på grunden. Området ligger uden for drikkevandsinteresser, og der er ikke påvist PFOS i spildevandet.
  • Norgesvej 1 huser i dag TrekantBrand. Der er ikke drikkevandsinteresser i området, ligesom der heller ikke er påvist PFOS i vandet fra TREFOR Lysholt vandværk.
  • Brandøvelsespladsen i Give var i brug fra 1995-2007, og en gang om året blev der holdt brandøvelser, dog ikke med brug af brandslukningsskum hvert år. Arealet ligger i dag ubenyttet hen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Keld Andersen, afdelingsleder for Vand i Vejle Kommune, kelan@vejle.dk, tlf.: 30 50 53 17