Pressemeddelelse
17. oktober 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skal din sygedagpengesag genoptages?

 
 
 
 

Hvis man på et tidspunkt har fået stoppet sine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, før der forelå en afgørelse, kan man nu søge om at få sin sag genoptaget, hvis sagen er efter 4. maj 2015.

 
 
 
 

I de kommende uger kan man se annoncer i flere lokale aviser, hvor Vejle Kommune fortæller, at man måske kan få sin sygedagpengesag genoptaget. Baggrunden er en dom i Østre landsret, som har medført, at Ankestyrelsen har ændret praksis på området.

 

Tidligere har kommunen kunnet standse udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, før der var truffet en endelig afgørelse i sagen, men det er der nu lavet om på.

 

Efter den nye praksis må udbetalingen først standses, når kommunen har lavet en vurdering og truffet en endelig afgørelse. Hvis udbetalingen af den enkeltes sygedagpenge er blevet standset, før en afgørelse var modtaget, kan sagen derfor måske genoptages.

 

Mulighed for modregning og tilbagebetaling
Genoptagelse af sager kan i nogle tilfælde føre til, at man har ret til sygedagpenge indtil det tidspunkt afgørelsen er truffet.

 

Genoptagelse af sager kan også betyde, at man skal betale penge tilbage til kommunen - en såkaldt modregning. Det sker, hvis man har fået udbetalt andre ydelser i den samme periode. Hvis kommunen er gået i gang med at se på en sag, kan modregningen ikke laves om.

 

Sagsbehandlingstid
Hvis kommunen vurder at den enkeltes sag skal genvurderes, vil der være en sagsbehandlingstid på fire til tolv uger fra anmodningen er modtaget.

 

Man skal selv kontakte Vejle Kommune eller Ankestyrelsen
Vejle Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for selv at finde de sygedagpengesager, som eventuelt skal genoptages. Derfor skal man selv kontakte Jobcenter Vejle via Digital Post, hvis man mener, at ens sag skal genvurderes. Jobcenteret tager også imod henvendelser på tlf. 76 81 61 50, men sagsbehandler ikke telefonisk.

 

I tilfælde, hvor det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af sygedagpenge, er det også Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om eventuel genoptagelse. De kan kontaktes på tlf. 33 41 12 00 eller ved at sende en e-mail på sikkermail@ast.dk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Birgit Thorup, Arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune birup@vejle.dk, tlf: 21 17 94 97