Pressemeddelelse
2. september 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu skal skolebørnenes tænder 3D-printes

 
 
 
 

Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd giver penge til endnu flere digitale velfærdsteknologier, bl.a. en tandscanner, digitale træningsteknologier, musikpuder til demente, sanserum og søvnbriller.

 
 
 
 
 
 
 
 

Inden længe slipper skolebørnene i Vejle Kommune for at få taget besværlige tandaftryk ved hjælp af gipsmodeller. En procedure, som for mange børn er ubehagelig og tidskrævende for personalet. Tandplejen har netop fået penge af Velfærdsteknologirådet til en transportabel scanner, der kan tage digitale 3D-aftryk af børnenes tandsæt. Samtidig er det en fordel, at modellerne kan "gemmes" i den elektroniske journal.
 

Også social- og sundhedspersonalet i Vejle Kommune får tilført midler. De får stadig flere opgaver med at træne borgere, f.eks. genoptræning efter sygehusophold. Digital træning kan være en måde at imødegå den stigende efterspørgsel. Velfærdsteknologirådet har derfor givet penge til at teste en digital løsning til fysisk træning af ældre, der modtager hjemmepleje, hvor personalet træner sammen med borgerne. Erfaringer fra andre kommuner viser, at når personalet træner regelmæssigt med borgerne i hjemmet, får de en bedre fysik og mindre behov for hjælp. Løsningen består af en tablet og skræddersyede træningsforløb.


Demensområdet bliver også tilgodeset med ny teknologi. De har fået penge til indkøb af interaktive musikpuder, som giver demensramte mulighed for at lytte til specialproduceret musik. Puderne skaber ro og velvære. Derudover er der givet penge til at lave et sanserum med specielle lys, musik og sansestimuli til et bofælleskab for borgere med udviklingshæmning.


Flere borgere på "Midlertidige pladser - Vejle Midtby" er så svækkede, at genoptræning ofte foregår på stuen med ganske få øvelser og begrænset træning. Centret skal nu afprøve om et mini-gangbånd og en vægtaflastende "gangstativ" kan bruges til få både træning og terapeut tættere på, bl.a. ud på borgerens stue.

Endelig skal natmedarbejdere på Handicapområdet teste om lysterapi og særlige "søvnbriller" kan give dem en bedre søvn. Det er svært at holde styr på døgnrytmen, når man arbejder syv dage, hvor man skal være vågne om natten og derefter holde fri syv dage, hvor man skal sove om natten.


- Vi er glad for, at vi i Vejle Kommune igen har mulighed for at prioritere nye former for velfærdsteknologier for 5 mio. kr. om året. Vi har i udvælgelsen peget på teknologier, der sikrer en endnu bedre servicering af vores borgere, hjælper dem med et bedre funktionsniveau, forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø eller frigør hænder til andre opgaver, udtaler rådets medlemmer.


I alt 40 mio. kr. til velfærdsteknologi
Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Sundhedsudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget. De mødes to til tre gange om året. Rådet har frem til 2020 det overordnede ansvar for at prioritere de i alt 40 mio. kr. til ny velfærdsteknologi. I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi i perioden 2012-2016, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Siden 2012 er der i alt afprøvet ca. forskellige 110 teknologier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

- Anne Mette Lund, velfærdsdirektør, tlf. 7681 6000.