Nye nævninger og domsmænd efterlyses

 
 
 
 

Vil du gerne være med til at afgøre retssager i Byretten og i Landsretten

 
hammer i retssag - COLOURBOX28274018.jpg
 
 
 
 

Så har du nu mulighed for at blive søge optagelse på den såkaldte grundliste, som domstolene bruger, når de udpeger nævninge og domsmænd til By- og Landsretten. Vejle Kommune efterlyser netop nu borgere, der har lyst til at være nævning eller domsmand.

 

- Vi ser meget gerne, at flere unge under 30 år og borgere med anden etnisk oprindelse end dansk søger om optagelse på listen, siger Jørgen Mikkelsen, der er formand for Grundlisteudvalget, som er det udvalg, der udpeger personer til grundlisten.

 

Grundlisten skal nemlig afspejle befolkningens sammensætning i Vejle Kommune. Og vi mangler både unge og borgere med anden etnisk oprindelse end dansk. Men alle er velkomne til at søge, understreger Jørgen Mikkelsen.

 

Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2027.

 

Interesserede borgere kan gå ind på www.vejle.dk/domsmand og udfylde den specifikke ansøgningsblanket. Sidste ansøgningsfrist er onsdag 15. februar 2023.

 

Krav til ansøgere

Man kan ikke blive optaget på grundlisten, hvis man fylder 80 år inden udgangen af 2027, eller hvis man eksempelvis ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Landsretten indhenter straffeattest.

 

Behandling af ansøgningen
Grundlisteudvalget består af fem medlemmer, der er udpeget af Vejle Byråd.

 

Der er ingen garanti for, at man kommer på grundlisten, selvom man lever op til kravene. Personerne på listen skal som nævnt udgøre et alsidigt sammensat udsnit af kommunens befolkning, og det hensyn kan få betydning for, hvem der optages på listen, hvis der er flere interesserede end antal personer, der skal optages på listen.

 

Retten trækker lod
Selvom man bliver optaget på grundlisten, er det ikke sikkert, man bliver indkaldt som nævning eller domsmand. Retten trækker nemlig lod blandt personerne på grundlisten.

 

Man får kun besked fra Retten, hvis man optages på nævninge- og domsmandslisten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Jørgen Mikkelsen (V), formand for Grundlisteudvalget, tlf. 2810 3414, jormi@vejle.dk
Stine Dyhr Vestergaard, chefkonsulent, JURA, tlf. 2130 7362, stdyv@vejle.dk