Pressemeddelelse
26. januar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bliv Danmarks førende klimalandsby

 
 
 
 

Har du og dine naboer lyst til at samarbejde for klimaets skyld? Brænder I for at eksperimentere med at vælge cyklen lidt oftere, lave fælles kørselsordning og dele havemaskiner? Og bor I i en landsby, en mindre by eller lokalområde? Så er Vejle Kommune på udkig efter jer.

 
 
 
 
Klimalandsby banner.png
 
 
 
 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) sætter nemlig gang i et forsøgsprojekt, et partnerskab mellem landsby og kommune, der i sidste ende skal gøre et af kommunens mindre lokalsamfund til Danmarks førende klimalandsby.

 

- Det er kun en måneds tid siden, at byrådet vedtog en klimaplan, der skal hjælpe os med at nå Parisaftalens mål om CO2-reduktion. Men vores klimaindsats er andet end store ord og flotte grafer. Der skal handling og partnerskaber til, som planen lægger op til, og det er det, vi sætter i gang nu med et partnerskab med en landsby. Vi har nemlig alle et ansvar for, at Vejle Kommune kan opnå klimaneutralitet i 2050, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for ULN.

 

Landsbyer kan noget helt særligt

Udvalget tror på, at landsbyerne, de mindre byer og lokalsamfund kan noget helt særligt, og det er det helt særlige, der skal i spil på klimaområdet. Her er nærhed til naturen, godt naboskab og stærkt lokalt engagement. Det giver gode muligheder for at arbejde med den grønne omstilling.

 

- Vi efterlyser landsbyer, mindre byer og lokalsamfund, der har mod på at arbejde og eksperimentere med lokale klimatiltag sammen med os, for at igangsætte en bevægelse, hvor vi sammen gør klimahandlinger til en livsform. Det kan fx være at eksperimentere med at producere frugt og grønt i haven, skifte til klimavenlig el og opvarmning, upcycle og reparere det gamle i stedet for at købe nyt, siger Thyge Havgaard Bjerring og fastslår:

 

- Ambitionen er, at vi skal have fundet og udviklet Danmarks førende - og meget gerne bedste - klimalandsby.

 

Attraktivt bosætningsparameter

Udvalget forventer at afsætte 1,8 mio. kr. til klimalandsbyprojektet hen over de næste 3 år med opstart i juni 2021.

 

Projektet er et samarbejde mellem kommunen og borgerne, en såkaldt samskabelsesproces. Med udgangspunkt i den udvalgte landsby og de lokale kræfter, ideer og muligheder, vil kommunen og et eksternt fagpanel understøtte og sikre den nødvendige viden, støtte og rådgivning for, at landsbyen kan afprøve og eksperimentere med forskellige adfærdsmæssige og teknologiske løsninger, der tilsammen skaber en model for fremtidens klimalandsby.

 

- Arbejdet med at blive landets førende klimalandsby er samtidig et bosætningsparameter, lokalsamfundene kan slå på. Som klimalandsby får I mulighed for at få faglig sparring, læring og hjælp til at skabe lokal udvikling. Projektet kan også være med til at sætte landsbyen på Danmarkskortet og fortælle historien om, hvorfor den er blevet udvalgt som forsøgsområde for klimahandlinger, siger udvalgsformanden.

 

Motivationen skal være i top

For at komme i betragtning til forsøgsprojektet skal man enten søge som forening eller som lokalråd med eget cvr-nr. I ansøgningsprocessen skal man lave en motiveret ansøgning og redegøre for planer for fx lokal organisering, hvordan man vil rekruttere og samskabe lokalt på tværs af fx indbyggere, virksomheder og skole og sikre, at projektet bliver et fælles omdrejningspunkt, der kommer lokalsamfundet til gode. Samtidig vil der blive kigget på de ideer, muligheder og potentialer, landsbyen rummer for klimahandlinger og -tilpasninger.

 

Projektet, kriterierne og ansøgningsprocessen vil blive præsenteret på et infomøde den 11. februar, ligesom det er muligt allerede nu at kontakte projektleder Maren Marie Pilegård Andersen, hvis der er spørgsmål eller interesse for at deltage i projektet.

 

Læs mere om klimalandsbyprojektet, hvor det også er muligt at tilmelde sig infomødet, finde kriterierne, ansøgningsfrister og beskrivelse af udvælgelsesprocessen. Den udvalgte klimalandsby bliver offentliggjort i juni i år.

 

Fakta

Sidste år nedsatte Vejle Kommunes byråd et Klimaudvalg og vedtog Vejles Klimaplan, der skal sikre det nødvendige klimafokus i kommunen. Klimaplanens målsætning lyder på 70 pct. reduktion af kommunens CO2-aftryk inden 2030.

 

Vedhæftede filer

Klimalandsby logo.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, tlf.: 20 20 14 00

Maren Marie Pilegård Andersen, projektleder, e-mail: MAMAA@vejle.dk, tlf.: 21 84 35 68