Velfærdsteknologirådet investerer 1 mio. kr. i nye teknologier

 
 
 
 

Velfærdsteknologirådet i Vejle Kommune har nu behandlet de ansøgninger, der er kommet ind i dette års ansøgningsrunde. De knap 1 mio. kr. skal bruges på sanseteknologier, demensstole, specialskærme og VR-briller til onboarding af medarbejdere på plejecentre.

 
 
 
 

Velfærdsteknologirådet har godkendt fire ansøgninger til Velfærdsteknologipuljen og dermed bevilget 998.000 kroner til at prøve forskellige teknologier af.

 

På bofællesskabet Ringdams Kobbel 167 bor der 11 borgere, som har en psykisk funktionsnedsættelse og flere har andre diagnoser f.eks. demens og autisme. De har brug for løsninger, der skaber mest mulig ro og tryghed i hverdagen. Bofællesskabet har derfor blandt andet søgt om midler til en søvnfremmende vejrtrækningsrobot. som er god til tankemyldrer, en sansestimulerende pude med vibration og musik og en boks med lys- og lydterapi, som man kan ligge helt udstrakt i.

 

- Vi vil gerne bakke op om, at alle får mulighed for at være del af fællesskabet. Det kan de forskellige teknologier hjælpe med ved at skabe flere rum i fællesrummet, så borgerne både kan mødes til sociale aktiviteter og sidde afskærmet i fællesrummet, siger mødeleder og formand for Voksenudvalget i Vejle Kommune, Lone Myrhøj.

 

Pengene skal også gå til en musikvest, som spiller, når man bevæger sig og derfor er god til at samle flere om musik og dans.

  

Velfærdsteknologi som supplement til socialpædagogisk støtte

Ét af de andre projekter, der har fået en portion penge, er specielle skærme til centerbygningen på Kong Gauers Gård, hvor de besøgende ankommer. Formålet med teknologien er, at alle får en hjertevarm, informativ og sjov modtagelse i Kong Gauers Gård. En oplevelse, som samtidig er nytænkende og spændende ligesom hele projektet med det nye generationsfællesskab mellem børn og ældre.

 

Skærmene forventes at blive taget i brug inden slutningen af året.

 

I alt 60 mio. kroner til velfærdsteknologi
I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kroner til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kroner til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kroner, som frem til 2024 skal bygge videre på de to tidligere puljer.

 

Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, som har ansvaret for at prioritere de i alt 60 mio. kroner til ny velfærdsteknologi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Mødeleder og formand for Voksenudvalget i Vejle Kommune Lone Myrhøj, lonmy@vejle.dk, 23 30 81 80

Velfærdsdirektør i Vejle Kommune Anne Mette Lund, amelu@vejle.dk, 76 81 60 00