Knap 200.000 puljekroner til 11 nye natur- og stiprojekter

 
 
 
 

Klima-, Natur- og Miljøudvalget har igen prioriteret naturudvikling, biodiversitet og den gode adfærd i naturen højt i årets uddeling af Natur- og stipuljemidlerne.

 
 
 
 
Natur- og stipulje 2022.jpg
 
 
 
 

197.850 kroner. Så mange penge har Klima-, Natur- og Miljøudvalget besluttet at fordele på i alt 11 projekter fra Natur- og stipuljen.

 

- Vi har i år modtaget mange gode ansøgninger til spændende projekter, der både udvikler vores natur, øger biodiversiteten, giver bedre adgang til og skaber aktiviteter i vores smukke natur. Det vidner om, at vi har mange gode frivillige rundt om i kommunen, der brænder for naturen. Det glæder vi os rigtigt meget over i udvalget, siger Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget, der også i år kan konstatere en stor interesse for puljen.

 

- Det er dejligt at mærke borgernes vedvarende interesse for udvikling af naturen og friluftslivet i Vejle Kommune, så vi nu på 16. år modtager mange gode ansøgninger fra ildsjæle rundt i kommunen.

 

Projekter realiserer biodiversitetsplan

Løvfrøer og stor vandsalamander er nogle af de arter, som får glæde af årets uddelinger fra Natur- og Stipuljen. Midler fra Natur- og Stipuljen gives målrettet til områder med høj biodiversitet og giver dermed lodsejere mulighed for at støtte, at Vejle Kommunes biodiversitetsplan realiseres. En anden type projekter, som modtager støtte, er stier samt formidling og opholdssteder i naturen.

 

Ejerskab til ildsjæle

I alt 16 projekter søgte om tilskud inden ansøgningsfristen 1. april, og heraf har 11 projekter modtaget støtte.

Natur- og stipuljen har eksisteret siden 2007 og har til formål at støtte lodsejere, organisationer og lokalråd, der lægger et stort, ulønnet arbejde i naturpleje-, naturgenopretnings-, frilufts- og stiprojekter til gavn for alle i kommunen. Til dato har kommunen støttet i alt 156 projekter.

 

FAKTA - sådan er pengene tildelt

 • Hegning § 3 område Ollerup: 11.500 kr. 
 • Oprensning af sø ved Højen: 3.850 kr. 
 • Genskabelse af sø til løvfrøer ved Tiufkær: 25.250 kr. 
 • Blomstereng ved Sønderdalen: 15.000 kr. 
 • Indhegning af lysåbent naturområde ved Kølholt: 36.250 kr. 
 • Hjertestier i Gårslev og Gauerslund Skov: 9.000 kr. 
 • Bro ved Spejderhytte i Egtved: 2.500 kr. 
 • Opgradering af sti ved Jerlev: 40.000 kr. 
 • Arbejdsskur på Himmelpind: 5.000 kr. 
 • Hakkehuset i Rugballe Mose: 24.500 kr. 
 • Sandvad natur- og biodiversitetsområde: 25.000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Søren Peschardt, formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget, tlf. 51 50 84 63

Klaus Enevoldsen, afdelingsleder Natur & Udeliv, tlf. 20 43 51 30