Pressemeddelelse
11. marts 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune forstærker rygestopindsatsen i psykiatrien

 
 
 
 

Rygning er en væsentlig årsag til, at mennesker med psykisk sygdom lever 15-20 år kortere end andre. Det vil Vejle Kommune og Sundhedsstyrelsen gøre noget ved, og sætter derfor ind med målrettede indsatser og knap 1,5 mio.

 
 
 
 
Billedillustration af mand, der tænder en cigaret.jpg
 
 
 
 

Et tænkt eksempel: Anne tumler med depression og angst. Den ene cigaret afløser ofte den anden, når livet slår knuder. Det giver hende ro. I hvert fald for en stund. Egentlig vil Anne gerne kvitte sin farlige ven cigaretten, men hun mangler troen på, at det kan lykkes. Sidste gang Anne prøvede, fik hun det både fysisk og psykisk dårligt.


Et rygestop kan være ekstra svært, når du har en psykisk sygdom. Derfor glæder det Gitte Frederiksen, der er formand for Voksenudvalget i Vejle Kommune, at Sundhedsstyrelsen har bevilliget knap 1,5 mio. til et nyt projekt, som skal gøre det nemmere for borgere i socialpsykiatrien at kvitte røgen:

 

"Mange ønsker at stoppe, men har ofte svære problemstillinger i livet foruden psykisk sygdom. Derfor er det nødvendigt med en målrettet indsats, hvis alle borgere skal have lige mulighed for at opnå et godt helbred," siger Gitte Frederiksen.


Flere skal kende muligheder for hjælp

Chancerne for at gennemføre et rygestopforløb er større, hvis du får rådgivning. Imidlertid har kun en ud af fire danskere kendskab til kommunernes rygestoptilbud. Det skal der laves om på i Vejle Kommune.


Sundhedsafdelingen skal uddanne 30 medarbejdere fra psykiatriens bosteder og dagtilbud til at tage snakken om rygestoptilbud med borgerne. De skal lære en meget enkel metode, hvor man informerer om effekten af et rygestop og tilbyder at henvise til vejledning:


"Sundhedspersonale på `Sygehus Lillebælt - Vejle´ har brugt metoden siden 2019, og cirka halvdelen af rygerne siger ja tak til et kommunalt rygestoptilbud. Derfor er det oplagt at overføre gode erfaringer i socialpsykiatrien," siger Peder Hummelmose, der er formand for Sundhedsudvalget i Vejle Kommune.

 

Planen er, at de 30 medarbejdere skal fungere som ambassadører for den såkaldte VBA-metode, så kollegerne i socialpsykiatrien får kendskab til den.

 

Rygestoptilbud i velkendte rammer

Borgere i socialpsykiatrien foretrækker at følge et rygestopforløb, når det foregår i eget miljø og er tilpasset den enkeltes sygdom, for eksempel med flere, men kortere samtaler. Det viser et pilotprojekt, som Sundhedsafdelingen har stået i spidsen for. Derfor skal femten udvalgte medarbejdere i socialpsykiatrien desuden uddannes som rygestopinstruktører.
 

"Skridtet til at tage i mod et rygestoptilbud føles mindre, når vi tilbyder borgeren et rygestopforløb i trygge, velkendte rammer med en rygestopvejleder, der har faglig indsigt i psykisk sygdom," forklarer Peder Hummelmose.
 

Målet for projektet er, at knap en tredjedel af rygerne i socialpsykiatrien får et rygestoptilbud de næste tre år. På den lange bane vil det reducere rygerelaterede sygdomme som kræft, hjertekarsygdomme og kroniske lungelidelser, der vil skabe mere sundhed og forebygge for tidlig død.
 

Vidste du....

  • At det er vigtigt at være opmærksom på hvordan du har det, hvis du tager medicin og stopper med at ryge. Kroppen bliver nemlig bedre til at optage medicin, og din medicin skal måske reguleres, så du ikke får det dårligt.
     
  • Cirka 600 borgere er tilknyttet Socialpsykiatrien i Vejle Kommune i løbet af et år. Det estimeres, at mindst halvdelen af disse er rygere. Tallet er baseret på, at forekomsten af rygning blandt borgere med psykiske lidelser er 2-3 gange højere end hos øvrige borgere. Vejle Kommune har 21 % rygere. Det er målet, at der årligt er 60 borgere i målgruppen, der indgår i et kommunalt rygestopforløb til og med 2023.
     
  • Vejle Kommune er partner i Røgfri Fremtid. Kommunen har dermed forpligtet sig på at arbejde for, at ingen børn og unge ryger i 2030 og kun 5 % af den voksne befolkning gør det.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Peder Hummelmose, formand for Sundhedsudvalget i Vejle Kommune
Mobil: 40 21 02 86, pehum@vejle.dk
 

Gitte Frederiksen, formand for Voksenudvalget i Vejle Kommune
Mobil 24 42 86 95, gfred@vejle.dk

Tina Staalsen, projektkoordinator for rygestopindsatsen
Mobil 20 53 41 81, tstwa@vejle.dk