Pressemeddelelse
28. oktober 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune klar med coronahjælp til de mest trængte foreninger

 
 
 
 

Mange foreninger har siden foråret aflyst aktiviteter og arrangementer. Nu rækker Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune hånden ud til dem, der er blevet særligt hårdt ramt af covid-19.

 
 
 
 

Der er ingen tvivl om, at foreningslivet har lidt under forårets nedlukning. Og med udsigterne til en vintersæson med fortsat begrænsede muligheder for at afholde aktiviteter og arrangementer, som man plejer, er nogle foreningers fremtid præget af stor usikkerhed.

 

Derfor giver Kultur- og Idrætsudvalget nu de allermest trængte foreninger, som er blevet ramt af coronakrisen, mulighed for at søge støtte.

 

- Efter et hårdt forår er nogle af vores foreninger simpelthen i fare for at måtte dreje nøglen om. Derfor er vi forpligtiget til at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de mest trængte foreninger igennem den her tid, så de også er der, når vi kommer ud på den anden side af corona, siger Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

 

Bliver ikke en gavebod

 

De økonomisk trængte foreninger kan søge støtte til aflyste arrangementer og aktiviteter samt udgifter til rengøring og værnemidler for perioden 1. marts - 31. december 2020.

 

- Det er klart, at dengang vi lagde budgettet for 2020, der havde vi ikke kalkuleret med en verdensomspændende pandemi. Derfor bliver det heller ikke en gavebod til foreningerne. Vi kommer til at prioritere midlerne til dem, der er allermest udfordrede, siger Dan Arnløv Jørgensen.

 

Kultur- og Idrætsudvalget valgte i foråret at indføre en række initiativer, som skulle få kommunens foreninger og aftenskoler lettere igennem nedlukningen. Her valgte man blandt andet at holde fast i tilskud, der allerede var bevilget til lokaler, undervisning og aktiviteter til trods for, at de var blevet aflyst.

 

Fakta om corona-støttepakken

 

Foreninger og institutioner i Vejle Kommune, der har et folkeoplysende eller kulturelt alment formål, er non-profit, og som har lidt et ikke-uvæsentligt økonomisk tab som følge af nedlukningen, kan ansøge.

 

Det omfatter primært tab i forbindelse med aflyste arrangementer og aktiviteter samt ekstra udgifter til rengøring og værnemidler som følge af de statslige restriktioner i perioden 1. marts - 31. december 2020.

 

Der kan ansøges elektronisk frem til 15. december via Vejle Kommunes hjemmeside: www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/puljer-og-tilskud/foreninger-og-aftenskoler

 

Kultur- og Idrætsudvalget behandler samtlige ansøgninger på udvalgsmødet i januar 2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Dan Arnløv Jørgensen, tlf. 25 47 35 35