Pressemeddelelse
25. oktober 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt tilbud til pårørende til alkoholafhængige

 
 
 
 

Drikker en af dine nærmeste for meget uden at være i alkoholbehandling? Så er der hjælp at hente hos RusmiddelCenter Vejle, som er klar med nyt tilbud, så du både får det bedre og kan motivere den drikkende til behandling.

 
 
 
 
 
 
 
 

At leve sammen med en person, der drikker for meget, er opslidende, og det kan føles som om, at der ikke er en vej ud, men nu er der hjælp at hente:
 

- De fleste, der drikker for meget, har svært ved at erkende, at de har et misbrug. De første, der opdager, hvor slemt det står til, er som regel de pårørende, siger Janne Skott Børgesen, leder af alkoholbehandlingen i RusmiddelCenter Vejle:

- Men det kan være svært at stå ude på sidelinjen. Som pårørende kan du f.eks. være i tvivl om, hvor meget den person, der står dig nær, egentligt drikker. Du har måske endda en følelse af skyld.

Redskaber og styrke til at ændre adfærd
Derfor tilbyder en række behandlingssteder, bl.a. RusmiddelCenter Vejle, i samarbejde med Syddansk Universitet nu en ny form for rådgivning til pårørende til alkoholafhængige, der ikke er eller ikke ønsker at gå i behandling.

Målet er at give de pårørende redskaber til at ændre egen adfærd, forbedre egen livskvalitet og være med til at motivere den, der har et problem med alkohol, til at gå i behandling.

2-3 gange mere effektiv
Metoden hedder CRAFT (Community Reinforcement and Family Training) og har indtil nu kun været udbredt i USA, hvor metoden har vist sig at være 2-3 gange mere effektiv end andre former for hjælp til pårørende. Metoden er med til at ændre de pårørendes adfærd, så de bliver bedre til at håndtere problemer mellem sig selv og den alkoholafhængige.

CRAFT-programmet i Vejle består af individuelle samtaler. Projektet er støttet af Trygfonden, Psykiatriens forskningsfond og Syddansk Universitet.

RusmiddelCenter Vejle tilbyder allerede andre former for rådgivning til pårørende. Det nye ved
CRAFT-metoden er, at den er målrettet pårørende til alkoholafhængige, som endnu ikke er i behandling.
 

Interesserede pårørende kan henvende sig til RusmiddelCenter Vejle, Horsensvej 35, 7100 Vejle, telefon 76 81 90 00. Tilbuddet er - ligesom centrets øvrige tilbud - gratis.

---------------------

Fakta

Hvor mange har problemer med alkohol i Danmark?
Ca. 150.000 borgere i Danmark har et afhængigt alkoholproblem. 585.000 borgere har et problematisk eller skadeligt forbrug, og ca. 850.000 drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse.

Hvor mange har problemer med alkohol i Vejle Kommune?
- ca. 3.000 voksne med afhængigt alkoholmisbrug, dvs. at de har svært ved at stoppe uden behandling
- ca. 12.500 voksne med et skadeligt alkoholforbrug
- ca. 2.400 børn i alkoholiserede familier

På landsplan kommer ca. 10 % med et behandlingsbehov i behandling. Tallet er det samme i Vejle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Afdelingsleder Janne Skott Børgesen, tlf. 21 34 63 36.