Vejles idrætsforeninger har klaret sig flot igennem corona

 
 
 
 

2021 blev på mange måder et værre år for idrætsforeningerne end 2020. Alligevel er det lykkedes idrætsforeningerne i Vejle Kommune at holde stand gennem 2021's coronanedlukning.    

 
 
 
 
Gåfodbold.jpg
 
 
 
 

Knap 50.000 borgere i Vejle Kommune var i 2021 medlem af en idrætsforening. Det viser netop offentliggjorte medlemstal fra DGI og DIF. Og selvom det er et lille fald på ca. 0,7 procent sammenlignet med 2020, så er der god grund til at være tilfreds.

 

Idrætsforeningerne havde nemlig et kæmpe benspænd med 2021's coronarestriktioner og var blandt de sidste, der kunne åbne op efter nedlukningen.

 

- Jeg kan ikke andet end at tage hatten af for idrætsforeningerne. Der er ingen tvivl om, at 2021 har været et ekstremt hårdt år, og alligevel er foreningerne lykkedes med at holde fast i motivationen hos stort set alle medlemmer, selvom de ikke kunne se hinanden og dyrke idræt sammen i så lang tid, siger Ulla Varneskov, chef for Idræt, events og fællesskaber i Vejle Kommune.

 

Idrætsforeningerne i Vejle Kommune har blandt andet oplevet fremgang inden for floorball, fodbold, badminton og svømning i løbet af 2021.

 

Flere medlemmer end landsgennemsnittet

 

Med de netop offentliggjorte medlemstal for 2021 fra DGI og DIF var 42,5 procent af borgerne i Vejle Kommune medlem af en idrætsforening i 2021. Dermed ligger Vejle Kommune over landsgennemsnittet, som er på 38,2 procent.

 

- De seneste to år har været hårde for idrætsforeningerne. Derfor er det imponerende, at mange foreninger i Vejle har holdt stand eller ovenikøbet er gået frem. Fx ser vi, at en forening som Vinding Sportsforening har tiltrukket flere medlemmer ved at tænke nyt og tilbyde badminton på en ny måde for både børn og voksne. Her spiller de frivilliges utrættelige energi og motivation en afgørende rolle og de fortjener en stor tak, siger formand for DGI Sydøstjylland Dan Skjerning.

 

- Ser vi fremad, vil vi naturligvis arbejde for at få alle de tabte medlemmer tilbage og gerne endnu flere, fordi det påvirker vores fysiske og mentale helbred positivt at dyrke idræt sammen med andre i en forening, siger Dan Skjerning.

 

I Vejle Kommune ser man frem til at følge medlemstallene for 2022, hvor idrætsforeningerne forhåbentlig har fået et normalt år uden nedlukning og restriktioner.

 

Fakta

 

Vejle Kommune har 212 idrætsforeninger. I 2021 havde de i alt 49.427 medlemmer. Det er en lille tilbagegang på 329 medlemmer siden 2020.

 

Floorball-foreningerne går mest frem med en stigning i medlemstal på 15,9 procent sammenlignet med 2020, sammen med fodboldklubberne der oplever en stigning på 9,8 procent. Derimod går fitness mest tilbage i Vejle Kommune med et tab i medlemmer på 18,4 procent.

 

DGI og DIF havde i 2021 et samlet medlemstal på 2.228.776 unikke medlemmer.

Tallet er for kalenderåret 2021 og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

 

Læs mere på www.dgi.dk/medlemstal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Ulla Varneskov, tlf. 29 25 59 22
Dan Skjerning, tlf. 40 43 95 65
Christine Bjørn, kommunikationskonsulent i DGI Sydøstjylland, tlf. 79 40 44 13