Pressemeddelelse
5. juni 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skal vi have røgfri ungdomsuddannelser i Vejle Kommune fra august 2020?

 
 
 
 

Endnu et skridt på vejen mod Vejle som en røgfri uddannelsesby blev taget 3. juni, hvor politikere og repræsentanter for lokale ungdomsuddannelser blev konkrete omkring planerne for røgfri læringsmiljøer.

 
 
 
 

Der var god stemning og vilje til samarbejde, da Sundheds- og forebyggelsesudvalget den 3. juni drøftede konkrete planer for røgfri miljøer med repræsentanter for ungdomsuddannelserne i kommunen og Region Syddanmark.
 

Her fremlagde en arbejdsgruppe deres udkast til en bindende aftale - et såkaldt kommissorium - som beskriver i detaljer, hvad man vil opnå, hvornår man vil opnå det og hvordan. Den overordnede målsætning er her, at ungdomsuddannelserne i Vejle Kommune skal være røgfri fra august 2020.
 

Der var umiddelbart bred opbakning til aftalen, som dog ikke er formelt godkendt endnu. Den skal først forelægges uddannelsesinstitutionernes bestyrelser, som i sidste ende er dem, der skal sige ja eller nej.


Peder Hummelmose (V), der er formand for Sundheds- og forebyggelsesudvalget, er glad for, at man nu har et konkret forslag at forholde sig til.


"Vi har jo stort fokus på rygning - ikke mindst unges rygevaner - og det var årsagen til, at vi tog initiativ til dette samarbejde. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu har taget næste skridt på vejen mod røgfri uddannelsesmiljøer, og jeg håber, at institutionernes bestyrelser vil tilslutte sig aftalen ", fortæller han.


I Region Syddanmark glæder man sig over, at Vejle Kommune har taget initiativ til at få røgen ud af uddannelserne.


Regionen har siden sommeren 2018 arbejdet for, at flere ungdomsuddannelser fik røgfri skoletid.

 

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at Vejle Kommune er en foregangskommune på området.

 

"Vejle Kommune skal have stor ros og klapsalver for den her indsats og for deres mod. De bliver den første kommune, der gør det her, men de bliver absolut ikke den sidste. I min optik er der ingen, der skal lære at ryge i skoletiden - hverken i grundskole eller ungdomsuddannelser. Derfor er jeg glad for, at vi som region har kunnet sparre med Vejle Kommune og byde ind med den viden og erfaring, som vi sidder med på området. Det er nødvendigt, at vi samarbejder, hvis vi skal have antallet af unge rygere ned. Og det skal vi", siger hun.

 

Aftalen skal ses i sammenhæng med det landsdækkende initiativ "Røgfri Fremtid", som både Vejle Kommune og Region Syddanmark deltager i. Her er visionen bl.a., at vi i 2030 har et samfund, hvor ingen børn og unge ryger.


Fakta
- Region Syddanmark, Vejle Kommune og repræsentanter for de berørte uddannelsesinstitutioner deltog alle i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet det fremlagte forslag til en samarbejdsaftale.

- Siden sommerferien 2018, er der i Vejle Kommune sat en række aktiviteter i gang for at bekæmpe rygning. Ud over aftalen omkring de røgfrie ungdomsuddannelser, gælder det bl.a. fast-track rygestop tilbud til gravide kvinder og deres partner.

 

- Region Syddanmark satte i august 2018 gang i et projekt om røgfri ungdomsuddannelser. Projektet løber over en treårig periode fra august 2018 til juli 2021. Målet er, at under 10 procent af de unge under 24 år ryger dagligt, når projektperioden er forbi. I dag er det 16,1 procent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Vejle Kommune
Peder Hummelmose (V)
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Tlf. 40 21 02 86
E-mail: PEHUM@vejle.dk

 

Region Syddanmark
Stephanie Lose (V)
Regionsrådsformand
Tlf. 25 33 09 82
E-mail: slo@rsyd.dk