Pressemeddelelse
15. juni 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturbyen har brug for din opbakning

 
 
 
 

Giv din mening til kende og bak op om Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord. Fem borgerprojekter vil udvikle Naturbyen og søger din opbakning for at få del i 500.000 kr. i alt.

 
 
 
 
Børkop Naturbyen afstemning.jpg
 
 
 
 

Fem visionære bud på, hvordan Børkop og omegn kan arbejde med Naturbyen, ligger parat til afstemning. Men de mangler din opbakning, hvis de skal realiseres. Gå ind på www.vejle.dk/naturbyen og stem på et eller flere af de fem projekter. Afstemningen er åben fra den 16. juni til den 28. juni. Projektbeskrivelse, regler og baggrund kan læses på hjemmesiden fra den 16. juni 2021. Resultatet bliver offentliggjort på hjemmesiden, når afstemningen er afsluttet.

 

- Jeg er rigtig glad for, at vi i Teknisk Udvalg fik ansvaret for at give borgere mulighed for selv at bidrage til at realisere byvisionerne. Vi har haft et godt samarbejde med de fem lokalråd i Børkop området og med Erhvervsforeningen, som har hjulpet med at udbrede kendskabet og opstille lokale kriterier for projekterne, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg.

 

Bred opbakning er vigtig

De fem bud søger hver især at realisere visionen og inspirere borgere, erhvervsliv og kommune til at arbejde i en fælles retning mod mere natur, mere fællesskab på tværs af naturbyen og bedre adgang til naturen.

 

- Der har været en bevidsthed i byrådet om at for at få mere ud af Byvisionen, så det er vigtigt at blive mere konkret for, at Byvisionen bliver levende. Derfor blev der afsat 500.000 kr. til borgerprojekter. Samtidig er det også vigtigt for Teknisk Udvalg, at der er stor opbakning til projekterne, ellers bliver det ikke en byvision for de mange.

 

- Derfor har vi i Teknisk Udvalg ønsket denne afstemning og vi ser frem til, at borgerne klikker ind og giver deres opbakning til projekterne. Byvisionen lægger op til samarbejde på tværs af hele området. Det er spændende og visionært tænkt af borgere og lokalråd, og jeg ser frem til, at vi kan arbejde videre også med den del af "Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord".

 

Ansøgerne får endelig besked efter sommerferien

Når afstemningen er afsluttet, bliver resultatet forelagt Teknik Udvalg. Udvalget har mulighed for enten at følge lokalrådenes og erhvervsforeningens indstilling eller ændre den, hvis nogle projekter har meget større opbakning end andre. Det forventes at ske på et af udvalgets første møder efter sommerferien.

 

De fem bud

De fem bud på projekter, der kan realisere arbejdet med Naturbyen, er:

  • Madpakkeplads - Gårslev Transformatortårn
  • Kong Hans klippen - stedet for de spirende klatrere
  • Storytelling - en udbredelse af lokalhistorie og lokalinformation on-demand og on-location
  • Mere af det, der skaber glæde! - Kirkeskoven
  • Gennem viden og formidling skaber vi sammen Naturbyen

Gå ind og vis din støtte til de aktive borgere her, hvor du også kan læse mere om de enkelte projekter og begrundelsen for at indstille dem.

 

Fakta om afstemningen

Hvem må stemme?

Alle borgere over 12 år, der bor i byvisionens området, må deltage i afstemningen. Området er Børkop 7080 og de dele af Vejle Kommune, som har postnummer 7000 Fredericia. Er byvisionsafgrænsningen og postnummer ikke overlappende, er det nok at være omfattet af én af muligheder.

 

Hvordan stemmer jeg?

Du går ind på hjemmesiden og vælger "Bak op om projekter til realisering af Naturbyen". Herefter får du præsenteret de fem projekter og kan krydse den eller de projekter af, du vil give opbakning til. Desuden kan du læse mere om hvert projekter og se reglerne for afstemningen.

 

Hvordan sikrer vi en fair afstemning?

For at kunne stemme skal du opgive din hjemadresse og desuden acceptere, at du kun må stemme én gang. Systemet er sat op, så du kun kan stemme én gang fra samme IP-adresse. På den måde kan kommunen se, om der er afvigende afstemningsmønstre og har mulighed for at kontrollere, om der er tale om korrekt stemmeafgivning ved at kontakte beboerne på en adresse.

 

Hvem har valgt projekterne ud?

En række borgere med stort gå-på-mod præsenterede deres projekter til realisering af Naturbyen i en såkaldt "Løvens hule" 20. maj og 1. juni 2020, hvor alle kunne være med. Her blev fem ud af syv projekter indstillet til afstemning blandt borgerne. Idéen med Løvens hule er udviklet af repræsentanter for de fem lokalråd i Naturbyen, Erhvervsforeningen og en repræsentant for Vejle Kommune. Hensigten var at forenkle ansøgningsproceduren. De syv repræsentanter valgte efter præsentationen fem projekter ud af syv, som de vurderede ville styrke naturbyen, på baggrund af de kriterier, der gjaldt for Naturbyen og Løvens hule. Herunder vurderede de budgetternes størrelse og indstillede projekterne og et budget.

 

Betyder afstemningen noget?

Afstemningen er en vejledning til Teknisk Udvalg i Vejle Kommune. Udvalget ønsker at vide, om der er bred folkelig opbakning til Naturbyen og til de projekter, som aktive borgere foreslår realiseret for 500.000 kr. Udvalget vil kigge på det samlede antal stemmer og på opbakningen fra hele fællesskabet i Naturbyen (alle fem lokalområder). Teknisk Udvalg har mulighed for at revurdere støtten til projekterne. Din stemme er med til at vise, at Naturbyen er vigtig for borgerne, og at kommunen bør investere i den.

 

Hvorfor ikke bare søge direkte til Vejle Kommune, som vi plejer?

Teknisk Udvalg besluttede at benytte en afstemning blandt alle borgere, fordi det er afgørende for byvisionens succes, at borgerne aktivt bakker op og vil være med.

Kommunen bad lokalrådene være lokale partnere, der kunne hjælpe med at udbrede kendskabet til, at det er muligt at søge de 500.000 kr. og hjælpe med at sortere i projekterne ud fra lokale kriterier.

 

Hvorfor skal afstemningsresultatet behandles i Teknisk Udvalg?

De fem lokalråd, erhvervsforeningen og repræsentanten for Vejle Kommune valgte i sidste ende at indstille fem projekter til i alt 520.000 kr. Det ville ifølge den oprindelig procedure betyde, at selvom et eller flere af projekterne ikke fik en eneste stemme, skulle de alligevel modtage flere hundrede tusinde kroner. Det var ikke hensigten med at stille midlerne til rådighed.

Derfor er der lagt en ekstra vurdering ind i et demokratisk organ (Teknisk Udvalg), som har mulighed for at ændre på de indstillede budgetter og afvise projekter, hvis de ikke har fået nok opbakning i afstemningen. Såfremt alle projekter opnår bred tilslutning, må det forventes, at der kun bliver tale om små justeringer i forhold til det indstillede.

 

Hvem var de syv i Løvens hule?

Andkær borgerforening: Jette Hilger

Brejning lokalråd: Per Henriksen

Børkop lokalråd: Bjarne Andersen

Gårslev lokalråd: Brian Mortensen

Smidstrup lokalråd: Susanne Jensen

Erhvervsforeningen: Pernille Nielsen, formand

Vejle Kommune: Peter Sepstrup, Projektudvikler, Teknik & Miljø

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, tlf.: 23 46 18 94

Peter Sepstrup, projektleder i Byudvikling & Arkitektur, tlf. 21 29 17 82