Klimapuljepenge skal hurtigere ud og leve hos borgerne

 
 
 
 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati justerer Borgernes Grønne Omstillingspulje, som borgerne kan søge, så ansøgninger om mindre beløb behandles hurtigere.

 
 
 
 
Borgernes Grønne Omstillingspulje.jpg
 
 
 
 

Søger du om støtte fra Borgernes Grønne Omstillingspulje fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) med et max. beløb på 10.000 kr., bliver det fremover nemmere og hurtigere at få din ansøgning behandlet.

 

Ansøgningsfrist forlænges

ULN har nemlig besluttet at justere på sagsbehandlingsproceduren, så pengene hurtigere kan komme ud og leve dér, hvor de er beregnet - hos borgerne og i lokalsamfundene.

 

I praksis betyder det, at embedsværket kan sagsbehandle Borgernes Grønne Omstillingspulje på under 10.000 kr., uden at udvalget skal behandle dem. Dog uddeles midlerne efter de samme kriterier som altid.

I dag mødes udvalget fire gange om året og gennemgår ansøgningerne. Fremover vil ansøgninger om beløb op til 10.000 kr. blive behandlet løbende. Projekter, der søger om støtte på mere end 10.000 kr., vil fortsat blive behandlet på udvalgsmøder.

 

Beslutningen om at lette sagsgangen er en del af en større proces med at lette ansøgningsindgang på tværs af puljerne under Klima-, Natur- og Miljøudvalget og ULN.

 

Muligt at søge op til 50.000 kr.

Som noget nyt er det nu muligt at søge op til 50.000 kr., for at større borgerprojekter også kan få støtte igennem puljen.

 

Udvalget har desuden besluttet at forlænge ansøgningsfristen til Borgernes Grønne Omstillingspulje på 10.000-50.000 kr. til mandag 8. august ved midnat. Både formål, rammer og regler for puljerne er uændret.

 

Ønsker du mere information om og ansøge puljerne, finder du dem her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Maren Marie Pilegård Andersen, udviklingskonsulent i Vejle Kommune, tlf.: 21 84 35 68