Pressemeddelelse
3. juli 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune investerer i endnu mere velfærdsteknologi

 
 
 
 

Politikerne på velfærdsområdet giver penge til 20 nye velfærdsteknologier. Pengene kommer fra en pulje på 20 mio.kr., som skal investeres i ny velfærdsteknologi fra 2017-2020.

 
 
 
 
 
 
 
 

- Fælles for de valgte teknologier er, at de gør borgerne i stand til at kunne mere selv og giver dem en større livskvalitet. Eller også er de med til at frigøre ressourcer, så personalet kan hjælpe med andre opgaver, hvor der er mere brug for det, lyder det fra formandskabet i Senior-, Voksen- og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, som tilsammen udgør den politiske styregruppe, der har det overordnede ansvar for at prioritere pengene.

Strømpepåtagere og demenssenge

De har bl.a. valgt at omsætte pengene til 200 strømpepåtagere til borgere, der skal have hjælp til at tage støttestrømper på. Med en strømpepåtager kan de gøre det selv og på en mere skånsom måde.

Der skal også købes demenssenge: Fem specialudviklede senge, som kan indstilles tæt på gulvet og dermed mindske risikoen for fald hos demente, der står ud af sengen om natten.
 
Hotellåse på plejecentre
Politikerne giver også grønt lys til at investere i såkaldte hotellåse til beboere med demens på plejecentrene, så de ikke går på "uinviteret" besøg i andre beboeres lejligheder. Låsene skal være med til at reducere konflikter blandt beboerne og sikre privatlivet.

Intelligente træningsteknologier
Derudover er der givet penge til digitale sundhedskurser til kronisk syge eller overvægtige, til at ansætte medarbejdere, som skal undervise personalet i at bruge de nye teknologier, til en teknologimesse - og til virtuelle og intelligente træningsteknologier til genoptræning, så borgerne kan træne hjemme, udenfor og på en sjovere måde, f.eks. puslespilsbrikker med en række elektroniske enheder som lys og touch-funktioner. Den legende tilgang til træningen skal bruges som en motivationsfaktor.

To gange om året mødes den politiske styregruppe for at udvælge velfærdsteknologiske projekter. Næste gang er i efteråret 2017.

40 mio. kr. til velfærdsteknologi
I budgetforliget i 2012 blev der første gang afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi i perioden 2012-2016, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. Siden 2012 er der afprøvet ca. 70 forskellige teknologier. Nu har Vejle Kommune sat turbo på denne proces ved at afsætte yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Seniorudvalget Holger Gorm Petersen, tlf. 28 35 28 98.
Formand for Voksenudvalget Gitte Frederiksen, tlf. 
24 42 86 95.
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Gerda Hagemann Pedersen, tlf. 40 45 21 29.