Velfærdsteknologiråd investerer tre millioner i nye teknologier

 
 
 
 

De tre millioner, som kommer fra Vejle Kommunes velfærdsteknologipulje på i alt 60 millioner, omsættes til 3D-scanningsudstyr til tandplejen, sansehjælpemidler og nyt badeudstyr til sengeliggende.

 
 
 
 
 
 
 
 

Velfærdsteknologipuljen gør det nu muligt for Vejle Kommunes tandplejen at købe en 3D-scanner, som skal bruges ved komplicerede behandlinger og til at diagnosticere placeringen af tænderne i kæberne. Scanneren giver desuden mulighed for hurtigere behandling og en forbedret økonomi i den kommunale tandpleje. Scanninger i 3D er f.eks. nødvendige, når tandlægerne skal foretage behandlinger for bl.a. fejllejrede tænder forud for tandregulering og nye muligheder i forbindelse med rodbehandlinger. 3D-scanneren koster 240.000 kr.

Med den rigtige stimulation kan uro vendes til ro, angst til glæde og så videre. Denne mulighed får borgerne på Grundet Bygade i Vejle, som er en del af bofællesskabet Bo-Vejle. Bostedet har fået 320.000 kr. til at ombygge et multirum til et sanserum med specialdesignede stole, massestole, lydanlæg, særlige græs-gulvtæpper mv., som skal give borgerne nye muligheder for at få ro og nye oplevelser i hverdagen.


For de fleste af os hører bad og hygiejne naturligt til på badeværelset. For borgere på et plejecenter foregår en stor del af morgenrutinens hygiejne ofte i sengen, hvis de ikke er i stand til selv at gå på badeværelset. Dette sker af hensyn til plads og arbejdsmiljø. En ny multifunktionel hygiejnestol, som Velfærdsteknologirådet nu giver penge til, gør det muligt at flytte bad og toiletbesøg til stolen, som så kan køres ud på badeværelset. Samtidig kan både forflytning og bad udføres af én medarbejder, hvor der tidligere skulle være to medarbejdere om en borger. Stolen er allerede blevet testet på to plejecentret, og nu køber Vejle Kommune 28 stole til kommunens øvrige plejecentre. De 28 stole koster i alt 1.260.000 kr.

 

Derudover investeres yderligere 1.250.000 kr. i sansehjælpemidler som bl.a. tyngdedyner, kædedyner, demensmadrasser mv., primært til kommunens plejecentre.

 

- Fælles for de nye velfærdsteknologier er, at de alle har potentiale til både at forbedre borgernes trivsel og velvære og frigøre ressourcer til andre opgaver på sundheds- og velfærdsområdet, siger velfærdsdirektør Anne Mette Lund.


I alt 60 mio. kr. til velfærdsteknologi
Vejle Kommunes velfærdsteknologiråd består af seks medlemmer fra Sundhedsudvalget, Seniorudvalget og Voksenudvalget, som frem til 2024 har ansvaret for at prioritere de i alt 60 mio. kr. til ny velfærdsteknologi. I budgetforliget i 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til at teste og investere i teknologi, som skal imødekomme de kommende års demografiske udfordringer. I 2017 blev der afsat yderligere 20 mio. kr. til investeringer frem til 2020. Og i budgetforliget 2020 blev der lavet endnu en pulje på 20 mio. kr., som frem til 2024 skal bygge videre på de to tidligere puljer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

- Anne Mette Lund, velfærdsdirektør, tlf. 76 81 60 00.