Pressemeddelelse
24. juni 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultursatsning: Vejle skal skabe rum for børne- og ungekultur

 
 
 
 

Hvad betyder fysiske rum for, om unge og børnefamilier kaster sig over musik, teater eller kunst i fritiden? Kan anderledes rammer give en anden energi og lyst til at deltage? Det er Vejle Musik- og Kulturskole og Vejle Bibliotekerne udvalgt til at undersøge i et nyt modelkommuneforsøg under Kulturministeriet, hvor de får hjælp af Designskolen Kolding og Rytmisk Musikkonservatorium.

 
 
 
 
 
 
 
 

Nogle rum inspirerer og giver lyst til at blive, andre det modsatte. Og det er netop rummenes betydning, som Vejle Musik- og Kulturskole og Vejle Bibliotekerne skal undersøge i en ny satsning fra Kulturministeriet, der på landsplan skal gøre musik- og kulturskolerne mere attraktive for flere børn og unge.

 

Modelforsøget i Vejle Kommune hedder 'Rammer der rummer'. I det skal Vejle Musik- og Kulturskole og Vejle Bibliotekerne sammen med Designskolen Kolding, Rytmisk Musikkonservatorium og børn, unge og familier undersøge, hvordan fysiske rum kan give lyst til at dyrke musik, kunst og litteratur i fritiden.

 

Forsøgene kommer til at foregå på biblioteket i Vejle, i et eller flere kulturhuse, i Ungehuset Værket og andre steder, hvor børn, unge og familier har lyst til at komme og være. Om 'Rammer der rummer' fortæller Kultur- og Sundhedsdirektør i Vejle Kommune Sofie Plenge:

 

-          Jeg er glad for, at vi er kommet med i modelkommuneforsøgene, der er den største satsning på området fra Kulturministeriet i mange år. Modelforsøget spiller godt ind i udviklingen af vores kulturbygninger i Vejle Kommune og ambitionerne om at skabe gode kulturmiljøer, som børn og unge har mulighed for og lyst til at være en del af. Her betyder det noget, hvor vi er, og hvordan vi indretter os. Er der en inspirerende atmosfære, og hvad betyder det for forskellige grupper? Jeg tror på, at det har betydning for, om man har lyst til at deltage og udfolde sig musisk og kreativt.

 

'Rammer der rummer' er med i puljen 'Grib engagementet'. Der er i alt 14 forsøg, som på landsplan skal give ny viden om, hvordan musik- og kulturskolerne kan tiltrække og fastholde flere børn og unge.

 

Trækker på etablerede kulturkræfter
Projektet i Vejle Kommune løber året ud, hvor der bliver arbejdet i tre spor i Vejle og i centerbyerne. De kan bestå af alt fra workshops til re-designs af fysiske rum, så børnefamilier og unge får nye miljøer, der matcher deres behov og interesser.

 

Den proces ser de frem til hos Designskolen Kolding, siger Adjunkt Karen Feder, som uddyber:

 

-          Vi glæder os meget til at være en del af processen. Som designere har vi en særlig viden omkring, hvordan man sætter brugerne i fokus.  Vi vil undersøge, hvad der fysisk understøtter den gode oplevelse, når børn og unge spiller musik, teater og laver billedkunst. Vi skal også eksperimentere med, hvordan en nytænkning af rummene og atmosfæren kan skabe kreative fællesskaber imellem mennesker.

 

Kreative miljøer kan imidlertid ikke inspirere alene. Derfor deltager Rytmisk Musikkonservatorium også i projektet, hvor de ifølge rektor Henrik Sveidal vil sikre, at underviserne på musik- og kulturskolen er klædt på til at undervise og inspirere i nye fysiske omgivelser.

 

-          Unge har en enorm skaberlyst, som ofte spirer, når de får plads. Men det kræver også noget af medarbejderne på kultur- og musikskolerne at kunne understøtte denne kreativitet, og derfor ser vi på Rytmisk Musikkonservatorium frem til at være med til sammen med kultur- og musikskolelærerne at udvikle nye måder at motivere flere unge til at udtrykke sig gennem musikken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Sofie Plenge, Kultur- og Sundhedsdirektør, Vejle Kommune, tlf. 6060 9923

Karen Feder, Adjunkt, Designskolen Kolding, tlf. 4124 5199

Henrik Sveidal, Rektor, Rytmisk Musikkonservatorium, tlf. 4188 2517