Pressemeddelelse
8. februar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune byder tiny houses velkommen

 
 
 
 

Drømmer du om at skalere din livsstil ned til færre kvadratmetre, færre ejendele og et mere simpelt liv? Så er du ikke alene. Tiny houses livsstilen trender på de sociale medier, og også i Vejle Kommune stiger interessen for at downscale. Derfor vil Vejle Kommune nu i dialog med borgerne med henblik på at skabe plads til den type boliger.

 
 
 
 
Tiny houses.jpg

Det er ikke længere selvskrevet, at en bolig skal bestå af min. 150 kvm og to badeværelser. Drømmen om at nedskalere livsstilen og boformen trender globalt - og også lokalt. Foto: Grobund

 
 
 
 

Det er ikke længere naturlov, at en bolig skal bestå af minimum 150 kvm og to badeværelser. En stigende trend buldrer globalt og også lokalt om at rydde op i sit liv og sigte efter en simpel livsstil med få kvadratmetre og ejendele.

 

Støtter bæredygtig livsstil

- Vi oplever en interesse blandt borgerne for at opføre små bæredygtige og klimavenlige boliger, og det vil vi naturligvis gerne understøtte, så vi griber bolden og går i gang med at undersøge mulighederne for at skabe boligområder til tiny houses, siger Steen Gade, formand for Vejle Kommunes Klimaudvalg.

 

Ved budgetforliget for 2021 blev det besluttet at åbne op for muligheden for at skabe boligområder til tiny houses. Indtil videre er der ikke udpeget et konkret sted. Det er noget, kommunen gerne vil i dialog med borgerne omkring.

 

Intet skrivebordsprojekt

Projektet er forankret i kommunens Klimaudvalg, men det er afdelingen Plan & Energi, der sammen med borgerne skal forsøge at lave et oplæg, der både passer ind i den gældende lovgivning og kommunens planlægning - herunder at finde en egnet og konkret placering for de mindre boenheder. Dialogen med borgerne vil bl.a. foregå gennem møder, som evt. bliver virtuelt.

 

- Vi kan naturligvis sagtens selv udpege områder, men det ville ikke give mening at presse et skrivebordsprojekt ned over borgerne, som måske ikke passer med deres ønsker. Det er jo i høj grad et ønske, der er opstået hos borgerne selv, så vi vil rigtigt gerne i dialog med dem om, hvad de drømmer om, så vi sammen kan udvikle området, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, der er begejstret for, at et enigt byråd har besluttet at åbne op for tiny houses.

 

- Vejle Kommune er en attraktiv bosætningskommune, og det bliver ikke mindre af, at vi også tænker mere bredde ind i vores tilbud.

 

Kampagne på vej

I de kommende uger vil en kampagne på kommunens hjemmeside og Facebook-side fortælle mere om, hvad tiny houses er, og hvordan borgerne kan bidrage med deres forslag og idéer til projektet. Her kan borgerne også holde øje med informationer om møder og dialogprocesser.

 

Fakta

  • "Der iværksættes i 2021 initiativer - politisk og administrativt - der aktivt vil skabe mulighed for udvikling af og grundlag for et eller flere boligudviklingsområder med udgangspunkt i konceptet tiny houses og lignende mindre off grid byggeri. Ambitionen er op til 50 boligenheder." Kilde: Budgetforlig 2021
  • Et tiny house er typisk en bolig på mellem 10 og 40 kvadratmeter.
  • Læs mere her.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, tlf.: 23 46 18 94

Steen Gade, formand for Klimaudvalget, tlf.: 20 37 80 20

Søren Nellemann, byplanlægger i Plan & Energi, tlf.: 23 62 54 14