Vejle tilbyder som en af de få kommuner fortsat hjælp til danskere, der tvangsoverspiser

 
 
 
 

40.000 danskere lider af tvangsoverspisning. Fra januar får langt de fleste ikke længere hjælp, da de nuværende offentlige behandlingstilbud stopper til nytår. Men ikke i Vejle Kommune, som siden 2019 har haft et målrettet tilbud til mennesker, der overspiser - og også fortsætter i 2022.

 
 
 
 
Billede af afdelingsleder Rikke Rønde Aug

Afdelingsleder Rikke Augustinussen, afdelingen for spiseforstyrrelser, er glad for, at Vejle Kommune prioriterer tilbuddet til personer, der tvangsoverspiser.

 
 
 
 

 

40.000 danskere lider af tvangsoverspisning, anslår Sundhedsstyrelsen. Det er ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) flere, end der lider af anoreksi og bulimi tilsammen. Det gør spiseforstyrrelsen til den mest udbredte i Danmark. De seneste tre år har det været muligt at få terapi i offentligt og privat regi, men de tilbud lukker med udgangen af 2021, da regeringen ikke har fundet midler til at fortsætte tilbuddene på finansloven for 2022.

 

Ifølge Rikke Augustinussen, leder i afdelingen for spiseforstyrrelser i Vejle Kommune, er det en katastrofe, da behovet for støtte er stort:

 

- Mennesker med tvangsoverspisning, også kaldet BED, bliver ofte udsat for misforståelser og fejlbehandling, der sker, da mange med BED er overvægtige. Det betyder, at de går til læge for at få hjælp til vægttab. Ofte lyder "recepten" på kontrolvejning eller henvisning til en diætist.

 

- Men mennesker med BED skal ikke på slankekur. Det kan snarere vække trangen til overspisning. I stedet skal de lære at forstå, hvorfor de overspiser, og de skal have hjælp til at lære, hvordan de får andre spise- og tankemønstre. De bruger ofte overspisning til at håndtere følelser. I stedet skal de lære at turde mærke og rumme egne følelser og arbejde med selvværdet, siger Rikke Augustinussen.

 

Og det er her, Vejle Kommunes tilbud kommer ind i billedet. I afdelingen for spiseforstyrrelser betragtes BED som en spiseforstyrrelse ligesom anoreksi eller bulimi, og de borgere, der bliver henvist til tilbuddet, får en kontaktperson med specifikke kompetencer på området. Tilbuddet består af samtaler og hverdagstræning, hvor de lærer at lytte til kroppens signaler, forstå deres reaktionsmønstre og dermed med tiden få et mere afslappet forhold til mad.


BED-tilbud - fortsat i Vejle Kommune

Tilbuddet til personer med spiseforstyrrelser har eksisteret i otte år og blev for fire år siden udvidet til at omfatte personer med BED, da overspisning ligesom anoreksi handler om at forstå baggrunden for spiseforstyrrelsen.

 

- Vi oplevede et stigende behov hos mennesker, der overspiste, og vi valgte derfor at skabe mulighederne i vores eksisterende spiseforstyrrelses-tilbud og fik lavet et målrettet BED-tilbud. Det præsenterede vi for kommunens praktiserende læger, som nu henviser borgere til os, siger afdelingslederen.

 

Indtil videre har 21 borgere i 2021 modtaget Vejle Kommunes BED-tilbud. Vejle Kommune fortsætter tilbuddet i det nye år og vil være en af de få kommuner i Danmark, som har et målrettet tilbud til mennesker med BED.

 

---------------------

 

Hvad er tvangsoverspisning (BED)

Tvangsoverspisning (BED) er en psykisk lidelse, hvor den berørte oplever episoder med tvangsmæssige overspisninger efterfulgt af følelser af skam, skyld og væmmelse. Personer med tvangsoverspisning er ofte karakteriseret ved at have mange negative tanker, lavt selvværd og en følelse af at være forkert.

 

Tvangsoverspisning kaldes også BED, hvilket oprindeligt kommer af den engelske betegnelse 'Binge Eating Disorder'. For at leve op til diagnosekriterierne for BED skal man overspise mindst én gang om ugen over en periode på minimum 3 måneder. En overspisningsepisode kendetegnes ved, at personen indtager en stor mængde mad inden for et kort tidsrum samtidig med, at han/hun oplever at miste kontrollen over sig selv.

 

(Kilde: Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade (ViOSS)

 

------------------

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Afdelingsleder Rikke Augustinussen, telefon 21 34 59 78.