Pressemeddelelse
3. november 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu er der udsigt til bedre lægedækning i Vejle

 
 
 
 

Med to ekstra praktiserende læger ser problemerne med mangel på læger i Vejle Kommune ud til at være løst.

 
 
 
 

Vejle Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Forening (PLO) har på et møde lagt en plan for, hvordan den seneste tids lægemangel i Vejle Kommune hurtigt kan afhjælpes.

 

Regionen har udbudt yderligere to ydernumre, hvilket i praksis betyder, at man vil øge antallet af praktiserende lægestillinger i byen med to. Det ene overtages af Lægerne i Vissingsgade pr. 1. januar 2018, mens der er ansøgningsfrist til det andet i starten af november.

 

Derudover er et ydernummer, som i en periode har været ubesat, blevet besat pr. 1. november. Endelig er der også fundet en vikar for en praktiserende læge, som er langtidssygemeldt. Det forventes derfor, at udfordringen med lægedækning vil være løst i starten af det nye år.

 

Region Syddanmark, PLO og kommunen bakker alle op om denne løsning og uddyber i en fælles udtalelse:

 

- Vi er glade for, at der er udsigt til en acceptabel løsning, som håndterer det akutte problem. Når de ekstra ydernumre er besat, vil alle vejlensere igen kunne få en læge nær deres bopæl.

 

Herudover blev det aftalt, at man fra kommunens side fremover vil orientere regionen om den løbende befolkningstilvækst. På den måde kan man være på forkant med udviklingen, hvis tilvæksten i bestemte områder skulle påvirke behovet for lægedækning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Vejle Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Gerda Hagemann Pedersen, Dansk Folkeparti (formand)
E-mail: gehpe@vejle.dk

Mobil: 40 45 21 29

 

Hans Hoffensetz, Venstre (næstformand)
Mail: hahof@vejle.dk
Mobil: 26 17 10 96
 

Region Syddanmark

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen, Region Syddanmark
Telefon 2920 1381

 

Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark
Telefon 2167 9021

 

PLO i Vejle
Formand Michael Åskov Mikkelsen, michaelaaskov@stofanet.dk, telefon 2548 7704