Du kan stadig nå at stille op til ældrerådsvalget i Vejle Kommune

 
 
 
 

Sidste frist for at melde sig som kandidat til ældrerådsvalget er 30. august.
 

 
 
 
 
Opslag FB - Ældrerådsvalg 2021.jpg
 
 
 
 

Så ønsker du at være blandt de 13 medlemmer, som fra 1. januar 2022 skal udgøre Vejle Kommunes ældreråd i en 4-årig periode, er det ved at være sidste chance. De 13 opstillede kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Derudover skal der vælges 6 suppleanter, som er suppleanter i forhold til deres stemmeantal.

Som ældrerådsmedlem har du indflydelse på ældres forhold i Vejle Kommune. Ældrerådet har f.eks. høringsret i sager, der vedrører ældre, og deltager også i dialogmøder med Seniorudvalget, hvor politikerne tager ældrepolitiske emner op til diskussion.

Så stiller du op
Du opstiller ved at udfylde en opstillingsblanket, som ligger på www.vejle.dk/ældrerådsvalg

Blanketten kan også hentes i receptionen hos Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle.

Eneste betingelse for at kunne stille op og stemme er, at du skal være fyldt 60 år senest 16. november 2021 og have bopæl i Vejle Kommune.

 

Om ældrerådsvalget 2021
I år foregår valget som fremmødevalg 16. november. Det betyder, at man fysisk møder frem på sit valgsted og afgiver sin stemme.

 

Der er ældrerådsvalg samme dag, som du også skal stemme til byrådsvalget, så du kan afgive din stemme til begge valg på én gang. Er du berettiget til at stemme, modtager du et valgkort til ældrerådsvalget med posten. De borgere, der ikke kan stemme 16. november 2021, kan brevstemme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For mere information om valget kontakt Svend Egon Christensen, ældrerådsformand og formand for valgbestyrelsen, på telefon 29 71 59 75.

For mere information om ældrerådet kontakt medlemmerne af det nuværende råd. Find deres kontaktoplysninger på vejle.dk