Stigende energiudgifter rammer kommunens asfalt

 
 
 
 

En kombination af et fald i passagerantallet efter corona og stigende energipriser betyder, at den kollektive trafik vil komme til at mangle op imod 10 mio. kr. i år. Penge, som i yderste konsekvens skal hentes fra asfaltkontoen, hvis ikke der i fællesskab findes en løsning.

 
 
 
 

De seneste par år har ikke været positive for den globale økonomi. Først corona og siden hen krigen i Ukraine. Begge faktorer har betydning for kommunens nye elbusser. For mens corona gav et naturligt fald i antallet af buspassagerer, som ikke i samme antal er vendt retur efter epidemien, har krigen i Ukraine betydet eksplosive energiudgifter, der også rammer elbusserne.

Lægger man de to ting sammen, spår krystalkuglen om, at vi mangler op imod 10 mio. kr. til busdriften i indeværende år. Penge, som Teknisk Udvalg har været nødt til at finde inden for egne rammer. Det får derfor konsekvenser for vejenes tilstand de kommende år, hvis pengene skal hentes fra asfaltkontoen.

 

Fælles om udfordringerne

- Vi står over for en gentænkning af hele den kollektive trafik i forbindelse med arbejdet med det grønne tillæg til vores Mobilitetsplan. Derfor har vi valgt at give et års arbejdsro til den proces. Det er dog ikke en manøvre, vi bryder os om, men vi har i denne omgang valgt at gøre det i år, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, og uddyber:

 

- Vi har desværre ikke andre muligheder i udvalget. Det er dog klart, at når vi bruger 10 mio. kr. på bustrafikken, som ellers var afsat til asfalt, vil det kunne aflæses på mængden og størrelsen af huller i vejen i de kommende år. Men hvis den kollektive trafik selv skulle finansiere underskuddet, ville det få endnu større konsekvenser i form af nedlagte busafgange og sågar -ruter. Nu får vi et års arbejdsro, mens vi arbejder på analysen af gentænkningen af den kollektive trafik, inden vi træffer yderligere beslutninger.

 

På kontoen for asfaltarbejde er der afsat 26 mio. kr. i 2023. Heraf er op mod 10 mio. kr. alene afsat til daglig drift i form af lapning af huller. Når 10 mio. kr. i stedet flyttes til den kollektive trafik, vil det få stor betydning for de større projekter med at holde et acceptabelt serviceniveau på de kommunale veje.

Derfor håber Teknisk Udvalg, at byrådet vil være fælles om at finde en løsning på udfordringen.

 

Flere huller eller færre busser

Sidste år besluttede Teknisk Udvalg at flytte et tilsvarende beløb fra asfalt til fortov - med den samtidige forhåbning, at der i det efterfølgende år ville blive lagt nyt slidlag på de steder, hvor der blev lagt nyt fortov. Den manøvre vil nu blive udskudt, og det vil få konsekvenser. For jo længere tid der går, før vejene bliver asfalterede, desto større vil hullerne blive og dermed bliver der brug for flere penge til reparationer.

 

- Vi er smerteligt bevidste om, at man ikke foretager sådanne dispositioner uden konsekvenser. Men vi har som sagt ikke andre muligheder inden for vores økonomiske rammer. For lige nu og her er vi nødt til at prioritere vores fokus på en gentænkning af den kollektive transport, som har stor betydning for mange borgere i kommunen, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

 

En gentænkning af den kollektive trafik betyder meget enkelt, at der er brug for at tiltrække flere passagerer og dermed mere indtægt fra buskørslen, hvis den fortsat skal være i økonomisk balance. I I forbindelse med gentænkningen bliver en bred vifte af foreninger, organisationer, virksomheder, lokalråd og uddannelsesinstitutioner inviteret til workshops, ligesom borgerne digitalt kan komme med input. Herefter træffer Teknisk Udvalg beslutning i sagen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, tlf.: 20 90 42 75

Paw Bro Larsen, mobilitetschef, tlf.: 24 20 12 93