Pressemeddelelse
15. marts 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejle Kommune skærer i rengøringen hos ældre for at mindske corona-smitte

 
 
 
 

Vejle Kommune suspenderer rengøringen hos ca. halvdelen af de i alt 1.500 borgere, der i dag får hjælp til rengøring eller tøjvask. Det sker fra 16. marts og foreløbigt frem til 1. april for at mindske smittespredning og for at fokusere kræfterne på de mest svækkede ældre.

 
 
 
 
 
 
 
 

For at forebygge spredning af corona-virus løser Vejle Kommune i den kommende tid kun de mest kritiske opgaver, så mest muligt personale kan sendes hjem og dermed undgå at blive syge samtidigt.

 

De fleste ansatte på ældreområdet er dog fortsat på arbejde for at sikre den nødvendige hjælp til ældre og sygdomsramte. Men også på ældreområdet er der fokus på kun at løse de vigtigste områder. Derfor har Vejle Kommune besluttet, at hovedparten af praktisk hjælp vil blive sat på pause indtil 1. april. Det omfatter bl.a. at få gjort rent og vasket tøj.

 

- Personalet i hjemmeplejen kommer hos mange hjemmeboende ældre og sårbare, og personalet kan på den måde enten let smitte dem eller selv blive smittet. Og vi skal både passe godt på dem, men også på vores medarbejdere. Derfor skal vi sikre, at vi har så mange raske medarbejdere som muligt i denne krisesituation, vi står midt i, siger Anne Mette Lund, velfærdsdirektør i Vejle Kommune.

 

Det drejer sig om ca. 750 borgere, dvs. halvdelen af de i alt 1.500 borgere, der er visiteret til at modtage rengøringshjælp. Som udgangspunkt vil det betyde, at de mister én rengøring, da standarden er en rengøring hver 14. dag.

 

Borgere, der modtager personlig pleje, bliver ikke berørt, men får besøg af hjemmeplejen som vanligt. Også klippekortordningen, som gør det muligt for særligt plejekrævende ældre at vælge ekstra rengøring, en gåtur eller lignende, bliver sat på standby i en periode.

 

Anne Mette Lund fortæller, at alle praktiske opgaver vurderes individuelt og ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Dette gælder også for de private hjemmeplejeleverandører. Som udgangspunkt gælder følgende: Borgerne får kun rengøring, hvis det er for at undgå helbredsmæssige følger, ligesom der kun vaskes tøj, hvis det er for at undgå helbredsmæssige følger.

- Det betyder f.eks., at en borger, der lider af en KOL eller har andre svære kronisk lidelser, fortsat vil modtage hjælp til rengøring, mens en borger med ondt i ryggen ikke får rengøringshjælp, fortæller velfærdsdirektøren.

 

Seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen appellerer til, at borgerne bakker op om beslutningen, og at de ved behov hjælper deres nære pårørende eller andre, som de normalt er i kontakt med, med rengøringen eller tøjvasken i denne ekstraordinære situation.

 

De borgere, som denne beslutning rammer, vil få direkte besked af deres hjemmeplejeleverandør.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund, tlf. 21 17 11 73.

 

Seniorudvalgsformand Kenneth Fredslund Petersen, tlf. 28 72 62 39