Pressemeddelelse
15. december 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legatfonden deler ud af afkastet

 
 
 
 

23 værdigt trængende får hver 500 kr. fra Vejle Kommunes Legatfond

 
 
 
 

I den kommende tid uddeler Vejle Kommunes Legatfond afkastet af sine midler til værdigt trængende borgere. Der har været 70 ansøgere til legatet, og af dem modtager 23 nu 500 kr. hver.

 

Fondens bestyrelse er godt tilfredse med, at 23 vejlensere på den måde har fået et tilskud til familieøkonomien i december, selvom man havde håbet på at kunne glæde endnu flere.

 

"Antallet af legater afhænger af, hvilket afkast fondsmidlerne giver, og derfor må vi acceptere, at det vil variere fra år til år", forklarer Jens Ejner Christensen (V) og Søren Peschardt (S), som begge er medlemmer af bestyrelsen. Samtidig lyder der en tak til dem, der i sin tid gjorde det muligt at oprette fonden.

 

Eftersom der ikke har været midler til, at alle kvalificerede ansøgere kan få legatet, har man prioriteret at dele ud til ansøgere med hjemmeboende, mindreårige børn og at tildele legatet til så mange som muligt.

 

Fakta

- I 2013 blev en række legater sammenlagt under Vejle Kommunes Legatfond.

- Det er Vejle Kommunes økonomiudvalg, som udpeger bestyrelsen.

- Bestyrelsesarbejdet i legatfonden er ulønnet.

- Fondens samlede midler er på 1,2 millioner kr., og det er afkastet af dem, der bliver uddelt i form af legater.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Søren Peschardt - 51 50 84 63 - sopes@vejle.dk

Jens Ejner Christensen - 20 16 32 14 - jeech@vejle.dk