Stil op til ældrerådsvalget og gør en forskel for ældre i din kommune

 
 
 
 

Vil du arbejde for, at Vejle Kommune er det bedste sted at blive ældre? Så er det nu, at du skal stille op som kandidat til det kommende ældrerådsvalg i Vejle Kommune!
 

 
 
 
 
Opslag FB - Ældrerådsvalg 2021.jpg
 
 
 
 

Hvert fjerde år er der valg til ældrerådet - næste gang er den 16. november 2021. De kandidater, der gerne vil stille op til valget, skal melde sig senest 30. august 2021 kl. 12.00.

For at kunne stille op og stemme skal du være fyldt 60 år senest 16. november 2021. Du opstiller ved at udfylde en opstillingsblanket, som ligger på www.vejle.dk/ældrerådsvalg eller henter i receptionen i Skolegade 1, 7100. Spørgsmål til opstilling kan rettes til Lone Søndergaard, telefon 76 81 60 01. Der skal vælges i alt 13 medlemmer og 6 suppleanter til ældrerådet. De opstillede kandidater, der får flest stemmer, er valgt. De kandidater, der ikke vælges til ældrerådet, er suppleanter i forhold til deres stemmeantal. Det nye ældreråd sidder fra 1. januar 2022 og fire år frem.

Få indflydelse
Ældrerådet er kommunens ældrepolitiske råd, som bliver hørt i sager, der vedrører ældre, inden de bliver behandlet i de politiske udvalg eller i byrådet i Vejle Kommune. Ældrerådet kan også på eget initiativ rejse sager. Ældrerådet i Vejle Kommune behandler f.eks. sager om hjemmehjælp, hjælpemidler, omsorgsarbejde, madservice, plejehjem, dagcentre, lokale trafikforhold, aktiviteter for ældre mv.

Ifølge Svend Egon Christensen, formand for det nuværende ældreråd, har rådets arbejde stor betydning og er med til at gøre en forskel for de ældre i Vejle:

- Vi har høringsret i sager, der vedrører ældre. Vi deltager også i dialogmøder med Seniorudvalget, hvor politikerne tager emner op, som vi gerne vil i dialog med dem om, fortæller formanden.

Derfor er det også vigtigt, at ældrerådet har stor opbakning. På vegne af ældrerådet opfordrer ældrerådsformanden derfor kommunens 60+ borgere om at melde sig som kandidater.

www.vejle.dk/ældrerådsvalg kan du læse mere om valget, og hvordan du stiller op.

Om ældrerådsvalget 2021
I år foregår valget som fremmødevalg. Det betyder, at du fysisk møder frem på dit valgsted og afgiver din stemme. Der er ældrerådsvalg samme dag, som du også skal stemme til byrådsvalget, så du kan afgive din stemme til begge valg på én gang. Er du berettiget til at stemme, modtager du et valgkort til ældrerådsvalget med posten. De borgere, der ikke kan stemme 16. november 2021, kan brevstemme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For mere information om valget kontakt Svend Egon Christensen, formand for ældrerådet og valgbestyrelsen, på telefon 29 71 59 75.

For mere information om ældrerådet kontakt medlemmerne af det nuværende råd. Find deres kontaktoplysninger på www.vejle.dk/aeldreraad