Konstituering af centerledelse på Bifrost

 
 
 
 

Den eksterne undersøgelse af den specialiserede institution Bifrost har været behandlet i Børne- og Familieudvalget, og rapportens anbefalinger følges nu op af handling.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Som det første er der sat gang i en personalemæssig proces på ledelsesniveau, da det forekommer vanskeligt at genoprette tilliden til den nuværende ledelse.

 

Det betyder, at der er behov for en umiddelbar styrkelse af ledelsen på Bifrost.

 

Fra mandag den 30. august konstitueres derfor to ledere fra andre dele af Familie- og Forebyggelses ledergruppe

 

Michael Højer, leder af Tværfagligt Center for Børn og Unge, konstitueres som centerleder for Bifrost. Michael Højer har flere års erfaring inden for børne- og ungeområdet, herunder som leder af en døgninstitution. 

 

Malene Fredsted, leder af Familieplejen, konstitueres i en supplerende lederstilling på Bifrost. Hun har ligeledes mange års erfaring inden for børne- og ungeområdet og har bl.a. tidligere været afdelingsleder på Bifrost.


- Situationen kalder på, at vi styrker ledelsen på Bifrost her og nu. Vi er derfor glade for, at vores to kompetente og erfarne ledere har sagt ja til opgaven, som de ser frem til at løse", siger Claus Svold, direktør for Børn & Unge.

- Konstitueringen er første konkrete skridt i den genopretning, vi er i gang med på Bifrost, supplerer Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne-og Familieudvalget. En umiddelbar styrkelse af ledelsen er helt i tråd med de anbefalinger, vi har fået i den eksterne undersøgelse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget, tlf. 4094 5740

Claus Svold, direktør for Børn & Unge, tlf. 2148 1558