Pressemeddelelse
8. december 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sådan kommer fremtidens daginstitution og plejecenter til at se ud

 
 
 
 

For første gang på dansk grund opføres et byggeri, som kombinerer daginstitution og plejecenter. Byggeriet skal ligge i Vejle, og byggeplanen viser, at det både bidrager til fællesskaber på tværs af generationer, er klimavenligt og indarbejder FN's verdensmål.

 
 
 
 
Kong Gauers Gård

Kong Gauers Gård med plads til samvær på tværs af generationer

 
 
 
 

Fællesskaber, klima og tilknytning til lokalområdet er fundamentet for fremtidens fællesinstitution med daginstitution og plejecenter, som står færdig i landsbyen Gauerslund ved Vejle i 2023. Dette afspejles i arkitekturen, design af inde- og udearealer, materialevalg mv.
 

Helt overordnet opføres fællesinstitutionen, som skal hedde Kong Gauers Gård, som en slags mini-landsby med en plejehjemsdel og en daginstitution. Plejehjemsdelen består af tre selvstændige boenheder som udformes som 3-længede gårde og med plads til 79 lejligheder i forskellige størrelser. Her skal de ældre bo og have deres hverdag. Derudover skal der være et stort, fælles aktivitetscenter, hvor der indgår en række faciliteter. Centerdelen forbinder boenhederne med daginstitutionen, som får plads til 120 børnehave- og vuggestuebørn.

Byggeriet er tænkt sammen med skolen, hallen og det øvrige lokalsamfund - og også arkitektonisk inspireret af landskabet og de omkringliggende gårdes arkitektur, så det nye naturligt flettes ind i det gamle.
 

Et visionært byggeri til gavn for hele byen
- Visionen med Kong Gauers Gård er at få en institution, som bliver et aktiv i lokalområdet, og som med sin udformning giver mulighed for naturlige møder mellem børn, plejehjemsbeboere og resten af byen. Centralt i projektet placeres derfor et stort aktivitetscenter, hvor både plejehjemsbeboere, daginstitutionen, personale, gæster og borgere fra resten af byen kan samles til kreative værkstedsdage, banko, torvedage mv., og i det hele taget mødes naturligt, fortæller Kenneth Fredslund Petersen og Anja Daugaard, medlemmer af hhv. Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune.


Også udearealernes forskellige gårdarealer er designet, så de kan bruges af mange forskellige brugere i løbet af dagen. Fx kan udearealerne ved børnehaven, som bliver indrettet med legearealer, boldbaner og mountainbikeruter, benyttes af børnehavebørnene i dagtimerne og på andre tidspunkter af børnene fra det nærliggende boligområde og byens skole. Desuden kan områderne også bruges som balance- og motorikbaner for byens borgere, mens bl.a. en dyrehave og et amfiteater kan glæde både daginstitutionens børn, plejehjemmets beboere og byens familier.

- På sigt er sammenhængen mellem børn, ældre og det omkringliggende samfund også et vigtigt fokuspunkt, når vi skal til ansætte ledere og medarbejdere til stedet. Det er vigtigt, at alle er med på hovedidéen om fællesskab og synergi fra begyndelsen, fortæller de to politikere.
 

Bidrager til 15 ud af 17 verdensmål
Det er Sweco og Årstiderne Arkitekter, som er udvalgt til at designe projektet. De har i udarbejdelsen af projektet screenet byggeriet i forhold til både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, og de planlægger at indarbejde tiltag, der bidrager til 15 ud af 17 verdensmål - fx mål 11 om "Bæredygtige byer og lokalsamfund" og mål 13 om "klimaindsats", hvor de fx vil arbejde med regnvandsopsamling i en klimasø, biodiversitet, ligesom byggeriet bliver opført i langtidsholdbare materialer med lang levetid og lavt vedligehold.
 

Der er første spadestik i efteråret 2021, og det nye byggeri forventes at stå klar i 2023.

Se, hvordan Kong Gauers Gård kommer til at se ud (pdf med skitser og tegninger)

 

-------------------------------


Baggrunden for byggeriet
For et år siden besluttede et enigt byråd i Vejle, at det kommende plejecenter og den kommende daginstitution skulle have fysisk, indholds- og funktionsmæssig sammenhæng og afsatte 237 mio. kr. til projektet i Gauerslund. Det vandt genklang, da det er første gang, at der på dansk grund skal opføres et byggeri, som kombinerer plejecenter og daginstitution på denne måde.


Byggeriet bygger på...

Fællesskaber

Byggeriet bygges sammen - fysisk og indholdsmæssigt - så det danner grobund for naturlige generationsmøder. Dette sker i kraft af:

- Fælles aktivitetscenter til fælles brug for både plejehjemsbeboere og børnene

- Fælles udearealer og aktiviteter, som inviterer til fællesskaber
- Fælles værdigrundlag, så alle medarbejderne vil "fællesskabet"

 

Lokalområde

Byggeriet skal være et aktiv i lokalområdet:

- Landsbyens åbenhed - at man kommer hinanden ved - er gennemgående tema for udformningen.

- Arkitektonisk falder byggeriet ind i landsbyen, så det bliver en mini-landsby med små gårde og gårdmiljøer i landsbyen.

- Udformningen er tænkt ind i forhold til skole, hal og den øvrige by, bl.a. ved etablering af stier, som giver mulighed for naturlige møder med resten af byen. Også aktivitetscentret er for byens borgere - små som store.
 

Klima
Byggeriet vil bidrage til FN's verdensmål og har bl.a. fokus på:
- Biodiverse miljøer, bl.a. skal der etableres bistader, frugtplantager, nyttehaver mv.
- Regnvandsopsamling i en klimasø
- Bæredygtige og langtidsholdbare materialer både ude og inde

 

Læs om projektet på www.vejle.dk/fællesinstitution

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kenneth Fredslund Petersen, tlf. 28 72 62 39, formand for Seniorudvalget
Anja Daugaard, tlf. 21 49 24 96, næstformand for Børne- og Familieudvalget