Pressemeddelelse
10. november 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trekantområdets Brandvæsen skal have ny direktør

 
 
 
 

Beredskabsdirektør i TrekantBrand, Lars Nordahl Lemvigh, har fundet nyt arbejde og har derfor opsagt sin stilling med udgangen af november. Processen med at finde hans afløser er sat i gang.  

 
 
 
 

I slutningen af oktober blev det offentliggjort, at beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh har opsagt sin stilling pr. 30. november efter knapt to år i spidsen for det fælleskommunale brandvæsen TrekantBrand. Han skal fremover være direktør i Gældsstyrelsen, der får ansvaret for at inddrive borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige.

 

Beredskabskommissionen har derfor iværksat en ansættelsesproces, med henblik på at genbesætte stillingen. I den forbindelse er der nedsat et ansættelsesudvalg, der består af medarbejdere fra TrekantBrand og af borgmestrene fra Billund, Vejle og Fredericia kommuner samt tre embedsmænd på direktørniveau.

 

"Vi vil gerne takke Lars for hans indsats de seneste to år og ønske ham held og lykke med de nye udfordringer", udtaler kommissionens formand, borgmester for Billund Kommune Ib Kristensen. Han understreger samtidig, at det ikke giver anledning til andre ændringer i organisationen, og at den daglige drift vil fortsætte som hidtil.

 

I praksis vil det være konsulentfirmaet Muusmann A/S, der kører processen i tæt samarbejde med ansættelsesudvalget. Det forventes, at der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af januar 2018, og at stillingen vil blive besat pr. 1. marts.

 

Fra den 1. december og indtil Lars Nordahl Lemvighs afløser er fundet, vil Økonomi-, Arbejds­markeds- & Sundhedsdirektør Peter Karm fra Vejle Kommune varetage den overordnede ledelse af TrekantBrand med titel af konstitueret beredskabsdirektør.

 

Fakta om TrekantBrand:

· Det blev en realitet 1. januar 2016, da det overtog de opgaver, der tidligere blev løst af de kommunale beredskaber i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

 

·Det betjener en befolkning på næsten 360.000 indbyggere og dækker et område på 3.449 km2.

 

·Det har et budget på ca. 75 mio. kr., og råder over 20 stationer og ca. 500 medarbejdere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Beredskabskommissionens formand Ib Kristensen, Borgmester i Billund Kommune, mobil 40 54 80 90.